Coses a fer per al recull

Introducció

Aquest és un recull de canvis que cal fer per a les pròximes versions del recull.

Eina col·laborativa

Considerar reemplaçar el conjunt d’eines actual per una eina col·laborativa de l’estil de Semantic Wiki.

Buidatge de projectes

Cal sistematitzar el buidatge terminològic dels projectes per tal d’identificar els nous termes.

Establir criteris d’elaboració del Recull

  • Criteri que seguim alhora de decidir si per entrades que tenen varies accepcions possibles tenim una única entrada o bé diverses entrades.
  • Molts cops existeix més d’una traducció vàlida per un terme. Cal indicar quina és la forma que recomanem i donem preferència per tal de donar consistència a les traduccions.
  • Cal repensar quin estàndard seguim per indicar les categories gramaticals quan hi ha més d’un terme que tenen categories diferents (veure appear).