Diccionari de sinònims: «molla»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «molla» (12 resultats)

molla

1. n carn, carnassa, carnositat, carnot, carnum, carnús, molsa, palpís, polpa, tou, xitxa (infantil)

2. n coixí, coixinet, esmorteïdor


moll

1. n (sentit figurat) bressol, centre, essència, focus, fogar, melic, nucli, pal de paller, pot de la confitura, punt essencial, punt neuràlgic, quid, rovell de l’ou

2. n centre, cor, eix, epicentre, focus, interior, mig, nucli

3. n ancoratge, andana, dàrsena, port


moll  molla

1. adj aigualós aigualosa, aiguós aiguosa, banyat banyada, com una sopa, embegut embeguda, fet una sopa feta una sopa, humit humida, humitós humitosa, mig moll, mullat mullada, rabejat rabejada, rellent, rellentós rellentosa, remullat remullada, romàtic romàtica, ruixat ruixada, xop xopa, xopat xopadaANTÒNIMS: sec seca

2. adj bla blana, blanenc blanenca, desinflat desinflada, esponjós esponjosa, flàccid flàccida, flonjo flonja, fluix fluixa, fofo fofa, lax laxa, mollenc mollenca, mòrbid mòrbida, suau, tendre tendra, tofenc tofenca, tou tova, tovenc tovenca


molls

1. n cisalla, esmocadores, estisores, mocallums, tisores


bec moll

1. adj/n barbollaire, barcellut barcelluda, bocafluix bocafluixa, bocamoll bocamolla, enraonador enraonadora, enraonaire, facundiós facundiosa, fluix de boca fluixa de llengua, fluix de llengua fluixa de llengua, fluix de morro fluixa de morro, garganter gargantera, garlaire, garoler garolera, garrulador garruladora, llarg de llengua llarga de llengua, llenguallarg llenguallarga, llengut llenguda, lloro, loquaç, mallerenga, moll de boca molla de boca, moll de morro molla de morro, murmurador murmuradora, palatreca, parauler paraulera, parlador parladora, parlaire, parler parlera, paroler parolera, rallador ralladora, xarlatà xarlatana, xarrador xarradora, xarraire, xerrador xerradora, xerraire, cotorra (col·loquial) ‖ ANTÒNIMS: callat callada


mig moll

1. adj aigualós aigualosa, aiguós aiguosa, banyat banyada, com una sopa, embegut embeguda, fet una sopa feta una sopa, humit humida, humitós humitosa, moll molla, mullat mullada, rabejat rabejada, rellent, rellentós rellentosa, remullat remullada, romàtic romàtica, ruixat ruixada, xop xopa, xopat xopadaANTÒNIMS: sec seca


bec moll


cuca molla

1. n (insecte) blatoïdeu (ordre), cotxinilla, cuca panera, escarabat de cuina, escarabatola, panderola, panerola, pastereta


moll d’ulls

1. adj/n gemecós gemecosa, gemegador gemegadora, gemegaire, gemegós gemegosa, grémola, lamentós lamentosa, llagrimer, planyívol planyívola, ploracossos, plorador ploradora, ploraire, ploramiques, ploramorts, ploraner ploranera, ploricó ploricona, plorós plorosa, queixós queixosa, sac de gemecs, somicaire


paladar moll

1. n paladar bla, vel del paladar


moll de boca  molla de boca

1. adj/n barbollaire, barcellut barcelluda, bec moll, bocafluix bocafluixa, bocamoll bocamolla, enraonador enraonadora, enraonaire, facundiós facundiosa, fluix de boca fluixa de llengua, fluix de llengua fluixa de llengua, fluix de morro fluixa de morro, garganter gargantera, garlaire, garoler garolera, garrulador garruladora, llarg de llengua llarga de llengua, llenguallarg llenguallarga, llengut llenguda, lloro, loquaç, mallerenga, moll de morro molla de morro, murmurador murmuradora, palatreca, parauler paraulera, parlador parladora, parlaire, parler parlera, paroler parolera, rallador ralladora, xarlatà xarlatana, xarrador xarradora, xarraire, xerrador xerradora, xerraire, cotorra (col·loquial) ‖ ANTÒNIMS: callat callada


moll de morro  molla de morro

1. adj/n barbollaire, barcellut barcelluda, bec moll, bocafluix bocafluixa, bocamoll bocamolla, enraonador enraonadora, enraonaire, facundiós facundiosa, fluix de boca fluixa de llengua, fluix de llengua fluixa de llengua, fluix de morro fluixa de morro, garganter gargantera, garlaire, garoler garolera, garrulador garruladora, llarg de llengua llarga de llengua, llenguallarg llenguallarga, llengut llenguda, lloro, loquaç, mallerenga, moll de boca molla de boca, murmurador murmuradora, palatreca, parauler paraulera, parlador parladora, parlaire, parler parlera, paroler parolera, rallador ralladora, xarlatà xarlatana, xarrador xarradora, xarraire, xerrador xerradora, xerraire, cotorra (col·loquial) ‖ ANTÒNIMS: callat callada