Diccionari de sinònims: «lent»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «lent» (5 resultats)

lent

1. n allargavistes, amplificador, binocle, binocular, cercador, condensador, lluneta, lupa, menisc, microscopi, monocle, objectiu, ocular, periscopi, prismàtics, telescopi, ullera, ullera de llarga vista, ulleres, vidre


lent  lenta


lent  lenta

1. adj calmós calmosa, cançoner cançonera, ganso gansa, gansoner gansonera, grandier grandiera, impuntual, maimó maimona, morós morosa, parsimoniós parsimoniosa, pausat pausada, romancer romancera, ronsa, ronsejaire, ronser ronsera, sòmines, sorn sorna, tardà tardana, tardador tardadora, tardaner tardanera, tocatardà tocatardana, tranquil tranquil·la, triganer triganera

2. adj aturat aturada, deixat deixada, desaplicat desaplicada, descurat descurada, descurós descurosa, fluix fluixa, incuriós incuriosa, indecís indecisa, indolent, irresolut irresoluda, mandrós mandrosa, morós morosa, negligent, peresós peresosa, pigre pigra, remís remisaANTÒNIMS: diligent


lents

1. n impertinents, pinçanàs, ulleres


lent de contacte

1. n cul de got, lentícula, lentilla