Diccionari de sinònims: «jove»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «jove» (2 resultats)

jove

1. n al·lot al·lota, benjamí benjamina, boix boixa, buderol, cadell (animal), caganiu, cria (animal), criatura, fillet filleta, infant, manyac, marrec, menor, menor d’edat, menut menuda, minyó minyona, mocós mocosa (despectiu), nadís (animal), nen nena, nin nina, nineta, noi noia, orfe òrfena, pàrvul pàrvula, patufet patufeta, petit petita, pupil, tutelat, vailet vaileta, xic xica, xiquet xiqueta, nano nana (col·loquial), napbuf (col·loquial), petarrell (col·loquial)

2. n anyader anyadera, anyer, aprenent, braç, bracer bracera, companyó companyona, empleat empleada, escarràs, fadrí, jornaler jornalera, macip, manobre manobra, menestral menestrala, obrer obrera, oficial, operari operària, productor productora, proletari proletària, temporer temporera, terrelló terrellona, terrelloner terrellonera, treballador treballadora, mesader mesadera (antic)

3. n adolescent, al·lot al·lota, arlot, bergant berganta, bordegàs bordegassa, brivall, efebus, fadrí, fadrinel·lo fadrinel·la, galifardeu, ganàpia, grandàs grandassa, grandolàs, jovencell jovencella, macip, minyó minyona, mossard, mosso mossa, noi noia, trinxeraire, xic xica, xicot xicota

4. n al·lota, damisel·la, doneta, donzella, fadrina, minyona, mossa, noia, poncella, senyoreta, xica, xicota, polleta (col·loquial)

5. n (grau superior a l’aprenent i inferior al mestre) companyó companyona, fadrí, oficial

6. n filla política, nora


jove

1. adj adolescent, jovençà jovençana, jovenívol jovenívola, juvenil