Diccionari de sinònims: «aparent»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «aparent» (1 resultat)

aparent

1. adj afectat afectada, artificial, artificiós artificiosa, convencional, d’imitació, desnaturalitzat desnaturalitzada, desnaturat desnaturada, fabricat fabricada, factici factícia, fals falsa, falsificat falsificada, fantasma, fictici fictícia, fingit fingida, forçat forçada, il·lusori il·lusòria, imitat imitada, impostat impostada, inexistent, postís postissa, sintètic sintèticaANTÒNIMS: natural, real

2. adj arter artera, artificiós artificiosa, barater baratera, capciós capciosa, defectuós defectuosa, enganyós enganyosa, equívoc equívoca, especiós especiosa, fal·laç, fal·laciós fal·laciosa, fals falsa, fraudulent fraudulenta, fraudulós fraudulosa, ful fula, insidiós insidiosa, sofístic sofística, trampós tramposa, viciós viciosa

3. adj aeri aèria, fictici fictícia, il·lusori il·lusòria, imaginari imaginària, immotivat immotivada, impossible, improbable, inconsistent, infundat infundada, insubstancial, irreal, quimèric quimèrica, sense fonament, superficial, va vana, vacu vàcua

4. adj apreciable, clar clara, evident, explícit explícita, exprés expressa, manifest manifesta, obvi òbvia, ostensible, palès palesa, palmari palmària, palpable, patent, perceptible, visibleANTÒNIMS: latent

5. adj apòcrif apòcrifa, fictici fictícia, figurat figurada, fingit fingida, il·lusori il·lusòria, imaginari imaginària, imaginat imaginada, inventat inventada, irreal, simulat simulada, suposat suposada, supositici supositícia, ficte ficta (antic) ‖ ANTÒNIMS: autèntic autèntica

6. adj honorari honorària, honorífic honorífica, nominal, simbòlic simbòlica