Diccionari de sinònims: «verd»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «verd» (5 resultats)

verd

1. n brossa, dall, gespa, gramera, herba, herbam, herbatge, herbei, redall


verd  verda

1. adj aviciat aviciada, bagasser bagassera, corromput corrompuda, crapulós crapulosa, de costums relaxats, degenerat degenerada, depravat depravada, desenfrenat desenfrenada, disbauxat disbauxada, dissipat dissipada, dissolut dissoluta, empedreït empedreïda, empedrit empedrida, incontinent, intemperant, libidinós libidinosa, llibertí llibertina, llicenciós llicenciosa, perdut perduda, pervers perversa, pervertit pervertida, relaxat relaxada, sardanapàlic, viciós viciosa

2. adj descarat descarada, deshonest deshonesta, desvergonyit desvergonyida, immoral, immund immunda, impúdic impúdica, impur impura, indecent, indecorós indecorosa, indigne indigna, llicenciós llicenciosa, obscè obscena, viciós viciosa

3. adj debutant, inexpert inexperta, neòfit, nou nova, novell novella, novençà novençana, novici novícia, passerell, primerenc primerenca, principiant, gafarró (col·loquial) ‖ ANTÒNIMS: experimentat experimentada, versat versada

4. adj acriaturat acriaturada, immadur immadura, immatur immatura, infantil, infantívol infantívola, minyonívol minyonívola, prematur prematura, pueril ‖ ANTÒNIMS: adult adulta, madur madura

5. adj biològic biològica, ecològic ecològica, orgànic orgànica, sostenible, bio (col·loquial)

6. adj glauc glauca, olivaci olivàcia, verdós verdosa, verdosenc verdosenca

7. adj ambientalista, ecologista


anís verd

1. n anís, anís estrellat, badiana, batafaluga, matafaluga


mongeta verda

1. n bajoca


estar a les verdes i a les madures

1. v estar a les bones i a les males