Diccionari de sinònims: «verd»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «verd» (9 resultats)

verd

1. n brossa, dall, gespa, gramera, herba, herbam, herbatge, herbei, redall


verd  verda


verd  verda

1. adj aviciat aviciada, bagasser bagassera, corromput corrompuda, crapulós crapulosa, de costums relaxats, degenerat degenerada, depravat depravada, desenfrenat desenfrenada, disbauxat disbauxada, dissipat dissipada, dissolut dissoluta, empedreït empedreïda, empedrit empedrida, incontinent, intemperant, libidinós libidinosa, llibertí llibertina, llicenciós llicenciosa, perdut perduda, pervers perversa, pervertit pervertida, relaxat relaxada, sardanapàlic, viciós viciosa

2. adj brut bruta, concupiscent, de pit i cuixa, eròtic eròtica, lasciu lasciva, libidinós libidinosa, llicenciós llicenciosa, lúbric lúbrica, luxuriós luxuriosa, obscè obscena, porno, pornogràfic pornogràfica, sensual, sexual, sicalíptic sicalíptica, voluptuós voluptuosa

3. adj descarat descarada, deshonest deshonesta, desvergonyit desvergonyida, immoral, immund immunda, impúdic impúdica, impur impura, indecent, indecorós indecorosa, indigne indigna, llicenciós llicenciosa, obscè obscena, viciós viciosa

4. adj acriaturat acriaturada, immadur immadura, immatur immatura, infantil, infantívol infantívola, minyonívol minyonívola, prematur prematura, pueril ‖ ANTÒNIMS: adult adulta, madur madura

5. adj biològic biològica, ecològic ecològica, orgànic orgànica, sostenible, bio (col·loquial)

6. adj glauc glauca, olivaci olivàcia, verdós verdosa, verdosenc verdosenca

7. adj ambientalista, ecologista


anís verd

1. n anís, anís estrellat, badiana, batafaluga, matafaluga


punt verd

1. n deixalleria


quedar verd

1. v quedar amb un peu enlaire, quedar d’una peça, quedar de pedra, quedar glaçat, quedar mort, quedar parat, quedar sense paraula, quedar sense resposta, restar amb la boca oberta


mongeta verda

1. n bajoca


fer cara de prunes verdes

1. v fer cara de jutge, fer cara de pocs amics, fer cara de pomes agres, fer cara de set déus, fer cara de tres déus, fer cara de vinagre, fer morros, pagar amb la cara, semblar una paret sense arrebossar


estar a les verdes i a les madures

1. v estar a les bones i a les males