logo Adaptador valencià

Adaptador valencià

Col·laboreu en el projecte

Compartiu

Permet adaptar textos entre variants dialectals.

Projecte dedicat a la creació d’un recurs lingüístic i de traducció que permeta adaptar textos entre variants. L’eina aprofita la feina feta per l’adaptació de programari on s’han obtingut un gran nombre de regles d’adaptació.

Estat actual

Actualment existeix: