Imatge destacada 1 del Tor Browser
Imatge destacada 2 del Tor Browser

El navegador Tor és un dels més segurs i recomanat per experts de seguretat. Protegeix les vostres comunicacions utilitzant una xarxa distribuïda de repetidors gestionats per voluntaris de tot el món. D’aquesta manera:

  • evita que algú, analitzant la vostra connexió a Internet, pugui saber quins llocs visiteu, quina és la vostra ubicació física, …
  • permet accedir a llocs que estan bloquejats en alguns països (habitualment a causa de la censura)

El navegador Tor està basat en Firefox, així que, si utilitzeu habitualment aquest navegador de Mozilla, us serà familiar.

Consulteu la Guia d’autodefensa Digital de Softcatalà per obtenir més informació sobre la xarxa Tor.


Comentaris