Imatge destacada 1 del Navegador Tor
Imatge destacada 2 del Navegador Tor

El Navegador Tor és un navegador de la internet basat en el Mozilla Firefox que us permet navegar de forma anònima i segura a través de la xarxa Tor. És un dels més segurs que existeix en l’actualitat, recomanat pels experts en seguretat. Protegeix les vostres comunicacions utilitzant una xarxa distribuïda de repetidors gestionats per voluntaris d’arreu del món. D’aquesta manera:

  • Evita que algú, analitzant la vostra connexió a Internet, pugui saber quins llocs visiteu, quina és la vostra ubicació física, etc.
  • Us permet accedir a llocs que estan bloquejats en alguns països (habitualment a causa de la censura).

El Navegador Tor està basat en el Firefox.; així que, si utilitzeu habitualment aquest navegador de Mozilla, us serà familiar.

Consulteu la Guia d’autodefensa digital de Softcatalà per obtenir més informació sobre la xarxa Tor.


Comentaris