Imatge destacada 1 del Gnumeric

El Gnumeric és un gestor de fulls de càlcul semblant a l’Excel del Microsoft Office o al Calc del LibreOffice.  El Gnumeric disposa de totes les funcions que s’esperen en un full de càlcul: funcions, diagrames, gràfics, opcions de format, anàlisi estadístic i moltes més.

Nota: El programa s’instal·la en l’idioma configurat al nostre sistema, i posteriorment no és possible canviar d’idioma amb els menús del Gnumeric. Si volem que es mostri en català, prèviament la configuració del nostre sistema ha de ser català.

Nota Linux: La forma més senzilla d’instal·lar el Gnumeric és a través dels repositoris de la nostra distribució.


Comentaris