Marc Riera Irigoyen

Compartiu

Tasques actuals

  • Desenvolupament del parell anglès-català del Traductor
  • Desenvolupament del parell romanès-català del Traductor
  • Traducció del Duplicati
  • Traducció del Fava
  • Traducció del GameHub
  • Traducció del Mailnag
  • Traducció del Nextcloud
  • Traducció de l’OmegaT
  • Traducció de l’OpenBVE
  • Traducció del Valetudo

Participa en els projectes següents