Diccionari de sinònims: «comissaria»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «comissaria» (2 resultats)

comissaria

1. n alcaldia, ambaixada, assessoria, autobanc, auxiliaria, banc, burots, cancelleria, col·lectoria, comptadoria, conselleria, consolat, control, corresponsalia, deganat, delegació, depositaria, despatx, dipositaria, direcció, domeria, duana, escrivania, estació, gabinet, gerència, gestoria, inspecció, ministeri, notaria, oficina, procuradoria, rectoria, redacció, registre, relatoria, secretaria, subdelegació, subdirecció, subsecretaria, tresoreria, vicecancelleria, vicedeganat, vicegerència, vicerectorat

2. n caserna, gendarmeria, quarter quartera


comissari  comissària

1. n agent, carabiner carabinera, carrabiner carrabinera (Itàlia), detectiu detectiva, gendarme (França), guarda, guàrdia, guardià guardiana, inspector inspectora, policia, urbà urbana

2. n agent, conseller consellera, delegat delegada, executor executora, factor factora, factòtum, interventor interventora, procurador procuradora, representant, síndic síndica