logo mBlock

mBlock

Entorn gràfic de programació Arduino basat en Scratch

Compartiu

L'entorn gràfic de programació mBlock és un programa ideal per iniciar els més petits en la programació de robots i altres plaques i invents basats en Arduino. Aquest sistema obre un món de possibilitats per a que els infants puguin realitzar pràcticament qualsevol de les idees que se'ls passi pel cap. Llibertat creativa, imaginació al poder!

Què és mBlock?

mBlock és un entorn gràfic de programació basat en l’editor Scratch 2.0 perquè escoles i centres de formació puguin introduir la robòtica de forma senzilla i ensenyar a programar robots basats en Arduino.

Entorn visual mBlock

Es tracta de programari de codi obert, pensat principalment per a la programació del robot mBot de la casa Makeblock, així com de les altres plaques pròpies d’aquest sistema (anomenat Genuino fora dels Estats Units per qüestions legals).

Gràcies al seu entorn visual, a partir de blocs de colors, és ideal per tot aquell que vulgui començar a programar, tant amb l’mBot, com amb Arduino, sobretot per a nens de 6 a 14 anys.

La traducció

En aquest cas, tractant-se d’un programa orientat principalment a un públic d’entre 6 i 14 anys, s’intenta que el llenguatge sigui el més proper a l’usuari, sense perdre l’exactitud tècnica ni la fidelitat als termes originals del lèxic propi d’aquest context.

A més, en les instruccions o informacions que el programa dóna a l’usuari, s’utilitza la segona persona del singular, seguint la indicació de la Guia d’estil de Softcatalà que explicita que, “en cas que el programari estigui destinat exclusivament a un públic infantil (…) es podrà utilitzar el singular («tu», «teu») en comptes del plural («vós», «vostre»)”.

Com podeu participar

La traducció catalana es du a terme a la plataforma Crowdin, en un projecte creat específicament, ja que el sistema d’incorporació de nous idiomes es basa en un document col·laboratiu que no permet un procés de traducció i revisió prou còmode.

Podeu demanar ser-ne col·laborador en aquest enllaç (us caldrà estar registrat a Crowdin): https://crowdin.com/project/mblock-catalan/ca

Baixada

Podeu baixar l’aplicació tant des de la pàgina oficial com de la fitxa de programa de Softcatalà. Existeixen versions per al sistema operatiu Windows i per a Mac (la versió per a Linux està en proves):

Agraïments

En primer lloc hem de donar les gràcies a Yu Wang, cap de producte de mBlock, per la disponibilitat que ha mostrat a l’hora d’atendre les necessitats de traducció d’aquest programari. També cal agrair la feina de l’equip de traductors de l’Scratch, ja que tractant-se d’un programa que es basa en Scratch, hem pogut aprofitar força part de la feina feta per ells; així que, moltes gràcies Eugeni Catalán, Jaume Ramos Prades, Frank Sabaté, Pau Córdoba i Toni Codina.