logo LanguageTool

LanguageTool

Col·laboreu en el projecte

Compartiu

El LanguageTool és una eina de programari lliure per a la correcció gramatical i d'estil en català i en moltes altres llengües. Aplica més de 2500 regles per a trobar errades en texts en català, més enllà de les que detecta un simple corrector ortogràfic.

El LanguageTool és una eina de programari lliure per a la correcció gramatical i d’estil en català i en moltes altres llengües. Aplica més de 2500 regles per a trobar errades en texts en català, més enllà de les que detecta un simple corrector ortogràfic.

Algunes de les funcions que ofereix el LanguageTool són:

  • Gramàtica
  • Majúscules i minúscules
  • Confusions i errors de picatge
  • Errors de puntuació
  • Paraules errònies segons el context
  • Variants regionals i preferències estilístiques i editorials (opcionals i configurables)
  • I moltes coses més.

Com s’usa LanguageTool

El corrector gramatical LanguageTool es pot usar de diferents maneres:

Podeu baixar les últimes versions en la pàgina web del projecte.

Com podeu col·laborar-hi

Podeu ajudar a millorar el projecte de dues maneres:

  • Proposant paraules noves per al diccionari.
  • Proposant noves regles (gramaticals, ortotipogràfiques, etc.)
  • Informant de les errades que cometi el corrector (falses alarmes).

Contacte