GNOME- Noms d’aplicacions

Traducció de noms d’aplicacions

Criteri general. Per norma general, els noms de programa no es tradueixen. La majoria d’entorns d’escriptori inclouen programes/utilitats de caire general (Calculadora, Calendari) que tenen noms més aviat descriptius. En aquests casos, caldria traduir-los.

Mòdul Anglès Francès Castellà Gallec Català Estat
gnome-calculator Calculator Calculatrice Calculadora Calculadora Calculadora Nom ja traduït
gnome-calendar Calendar Agenda Calendario Calendario Calendari Nom ja traduït
gnome-photos Photos Photos Fotos Fotos Fotografies Nom ja traduït
gnome-todo To Do To Do Tareas pendientes Lista de tarefas Per fer Cal revisar la traducció del nom
gnome-music GNOME Music GNOME Musique GNOME Música GNOME Música GNOME Music Canviat a “Música del GNOME”
gnome-maps GNOME Maps Cartes GNOME Mapas de GNOME Mapas de GNOME Mapes GNOME Canviat a “Mapes del GNOME”
gnome-boxes GNOME Boxes Machines de GNOME GNOME Cajas Boxes de GNOME GNOME Boxes Canviat a “Màquines del GNOME”
nautilus En anglès diuen “Nautilus, also known as Files, is the default file manager of the GNOME”. En el idiomes analitzats respecten com s’anomena en anglès i el nom no s’ha adaptat.
gnome-characters GNOME Characters GNOME Caractères Caracteres de GNOME Caracteres de GNOME Caràcters del GNOME Nom ja traduït
gnome-software GNOME Software Logiciels de GNOME Software de GNOME GNOME Software Programari del GNOME Nom ja traduït
gnome-tweak-tool GNOME Tweak Tool Outil de personnalisation de GNOME Herramienta de retoques de GNOME Ferramenta de axustes de GNOME GNOME Tweak Tool Proposta: Eina d’ajustaments del GNOME