Programa de retoc d'imatges de GNU

Manual d'usuari

Informació legal

Es concedeixen permisos de còpia, distribució i/o modificació d'aquest document sota els termes de la Llicència de documentació lliure de GNU, versió 1.2 o posterior, que hagi estat publicada per la Free Software Foundation; sense «Seccions inalterables», i sense «Textos de coberta» ni «Textos de contracoberta». S'inclou una còpia d'aquesta llicència a la secció anomenada Llicència de documentació lliure de GNU.


Sumari

Pròleg
1. Autors i contribuïdors del manual d'usuari del GIMP
I. Primers passos
1. Introducció
1. Benvingut al GIMP
1.1. Autors
1.2. El sistema d'ajuda del GIMP
1.3. Característiques i capacitats
2. Què hi ha de nou en el GIMP 2.10?
2.1. Interfície d'usuari actualitzada i compatibilitat bàsica amb HiDPI
2.2. Nova versió del GEGL, compatibilitat amb alta profunditat de bits, múltiples fils, i més
2.3. Flux de treball de l'espai de color lineal
2.4. Gestió del color redissenyada
2.5. Capes i màscares
2.6. Més ús per CIE LAB i CIE LCH
2.7. Eines noves i millorades
2.8. Millores al dibuix digital
2.9. Millores en la fotografia digital
2.10. Efectes
2.11. Millores d'usabilitat
2.12. Compatibilitat amb formats de fitxer
2.13. Visualització, edició i preservació de les metadades
2.14. Interacció directa al llenç
2.15. Presentació d'informes d'error simplificada i recuperació de fallades
2.16. Canvis de l’API
2.17. Full de ruta i en què treballarem
2. Arrencada del GIMP
1. Execució del GIMP
1.1. Plataformes conegudes
1.2. Idioma
1.3. Arguments de la línia d'ordres
2. Iniciar el GIMP per primera vegada
2.1. Per acabar...
3. Primers passos amb en Wilber
1. Conceptes bàsics
2. Finestres principals
2.1. La caixa d'eines
2.2. Finestra d'imatge
2.3. Diàlegs i acobladors
3. Desfer
3.1. Accions que no es poden desfer
4. Tasques habituals
4.1. Objectius
4.2. Canvieu la mida d'una imatge per a la pantalla
4.3. Canviar la mida d'una imatge per a imprimir
4.4. Comprimir imatges
4.5. Escapça una imatge
4.6. Trobar informació sobre la imatge
4.7. Canvia el mode
4.8. Capgira una imatge
4.9. Gira una imatge
4.10. Separar un objecte del seu fons
5. Com dibuixar línies rectes
5.1. Objectius
5.2. Exemples
4. Desencallament
1. Desbloquejar-se
1.1. Bloquejat!
1.2. Causes comunes del bloqueig del GIMP
II. Com convertir-se en un mag del GIMP
5. Obtenció d'imatges del GIMP
1. Tipus d'imatges
2. Crear fitxers nous
3. Obrir fitxers
3.1. Obre el fitxer
3.2. Obre una ubicació
3.3. Obre un fitxer recent
3.4. Usar programes externs
3.5. Gestor de fitxers
3.6. Arrossega i deixa anar
3.7. Copia i enganxa
3.8. Navegador d'imatges
6. Obtenció d'imatges externes al GIMP
1. Fitxers
1.1. Desa / Exporta imatges
1.2. Formats de fitxer
2. Preparació de les imatges per a la web
2.1. Imatges amb una proporció de mida/qualitat òptima
2.2. Reduint encara més la mida del fitxer
2.3. Desant imatges amb transparència
7. Dibuix amb el GIMP
1. Selecció
1.1. Difuminació
1.2. Fer una selecció parcialment transparent
2. Creació i ús de les seleccions
2.1. Moure una selecció
2.2. Afegiu o sostraieu les seleccions
3. La màscara ràpida
3.1. Visió general
3.2. Propietats
4. Ús de la màscara ràpida
5. Camins
5.1. Creació d'un camí
5.2. Propietats dels camins
5.3. Camins i seleccions
5.4. Transformació dels camins
5.5. Traça un camí
5.6. Camins i text
5.7. Camins i fitxers SVG
6. Pinzells
7. Afegeix pinzells nous
8. El quadre de diàleg GIH
9. Varia la mida del pinzell
9.1. Com variar la mida d'un pinzell
9.2. Creació ràpida d'un pinzell
10. Degradats
11. Patrons
12. Paletes
12.1. Mapa de colors
13. Valors predefinits
14. Dibuixa objectes senzills
14.1. Dibuixa una línia recta
14.2. Creació d'una forma bàsica
8. Combinació d'imatges
1. Introducció a les capes
1.1. Propietats de la capa
2. Modes de la capa
3. Crea capes noves
4. Grups de capes
9. Gestió del text
1. Gestió de text
1.1. Àrea del text
1.2. Gestió de la capa de text
1.3. La caixa d'eines del text
1.4. Menú contextual del text
2. Text
2.1. Embellir un text
2.2. Afegeix les lletres tipogràfiques
2.3. Problemes amb les lletres tipogràfiques
10. Millora de fotografies
1. Treballa amb fotografies de càmeres digitals
1.1. Introducció
1.2. Millora la composició
1.3. Millora els colors
1.4. Ajusta la nitidesa
1.5. Elimina objectes no desitjats d'una imatge
1.6. Desa els resultats
11. Gestió del color amb el GIMP
1. Gestió del color en el GIMP
1.1. Problemes amb el flux de treball sense gestió del color
1.2. Introducció al flux de treball amb gestió del color
12. Enriquiment del vostre GIMP
1. Diàleg de preferències
1.1. Introducció
1.2. Recursos del sistema
1.3. Gestió del color
1.4. Terreny de joc
1.5. Opcions de l'eina
1.6. Preferències d'imatge predeterminades
1.7. Quadrícula d'imatge predeterminada
1.8. Interfície
1.9. Tema
1.10. Tema
1.11. Caixa d'eines
1.12. Valors per defecte del diàleg
1.13. Sistema d'ajuda
1.14. Visualització
1.15. Gestió de finestres
1.16. Finestres d'imatge
1.17. Aparença de la finestra d'imatge
1.18. Títol i barra d'estat de la finestra d'imatge
1.19. Comportament de la captura de la finestra de la imatge
1.20. Dispositius d'entrada
1.21. Controladors d'entrada
1.22. Carpetes
1.23. Carpetes de dades
2. Quadrícules i guies
2.1. La quadrícula de la imatge
2.2. Guies
3. Crea una quadrícula
4. Com ajustar la memòria cau d’imatges
5. Creació de dreceres de teclat per a les funcions del menú
6. Personalitza la pantalla de presentació
13. Programació de scripts
1. Connectors
1.1. Introducció
1.2. Com s'usen els connectors
1.3. Instal·lació de nous connectors
1.4. Escriure connectors
2. Ús de scripts Script-Fu
2.1. Script-Fu?
2.2. Instal·lació de Script-Fus
2.3. Què fer i què no fer
2.4. Diferents tipus de Script-Fus
2.5. Scripts independents
2.6. Scripts dependents de la imatge
3. Programa d'aprenentatge de l’Script-Fu
3.1. Coneixent l'Scheme
3.2. Variables i funcions
3.3. Llistes, llistes i més llistes
3.4. El vostre primer codi de Script-Fu
3.5. Dóna una mica de substància al nostre script
3.6. Estendre l'script «Text Box»
3.7. El vostre script i la vostra feina
III. Referència de funcions
14. Eines
1. Caixa d'eines
1.1. Introducció
1.2. Icones d'eines
1.3. Àrea d'indicació i color
1.4. Opcions de l'eina
2. Eines de selecció
2.1. Característiques comunes
2.2. Selecció Rectangular
2.3. Selecció El·líptica
2.4. Selecció lliure (llaç)
2.5. Selecció difusa (Vareta Màgica)
2.6. Selecciona per color
2.7. Tisores Intel·ligents
2.8. Selecció del Primer Pla
3. Eines de pintura
3.1. Característiques comunes
3.2. Dinàmiques
3.3. Eines de pintura (llapis, pinzell, aerògraf)
3.4. Cubell de pintura
3.5. Degradat
3.6. Llapis
3.7. Pinzell
3.8. Pinzell MyPaint
3.9. Goma d'esborrar
3.10. Aerògraf
3.11. Tinta
3.12. Clona
3.13. Cicatritza
3.14. Clona en perspectiva
3.15. Difumina/Perfila
3.16. Taca amb el dit
3.17. Aclareix/Crema
4. Eines de transformació
4.1. Funcions comunes
4.2. Alineació
4.3. Mou
4.4. Escapça
4.5. Gira
4.6. Escala
4.7. Inclina
4.8. Perspectiva
4.9. Capgira
4.10. L'Eina gàbia
4.11. Transformació unificada
4.12. Transformació per deformació
4.13. Nansa de transformació
5. Eines de color
5.1. Resum
5.2. Balanç de color
5.3. To-Saturació
5.4. To-Saturació
5.5. Brillantor-contrast
5.6. Llindar blanc i negre
5.7. Nivells de color
5.8. Corbes
6. Altres
6.1. Resum
6.2. Camins
6.3. Pipeta
6.4. Ampliació
6.5. Compàs
6.6. Text
6.7. Operació GEGL
15. Diàlegs
1. Introducció als diàlegs
2. Diàlegs relacionats amb l'estructura de la imatge
2.1. Diàleg de les capes
2.2. Diàleg dels canals
2.3. Diàleg dels camins
2.4. Diàleg del mapa de colors
2.5. Diàleg de l'histograma
2.6. Diàleg de navegació
2.7. Historial de desfer
3. Diàlegs relacionats amb el contingut de la imatge
3.1. Diàleg del color del Primer pla/Fons
3.2. Diàleg dels pinzells
3.3. Diàleg dels Patrons
3.4. Diàleg dels degradats
3.5. Diàleg de les paletes
3.6. Etiquetatge
3.7. Diàleg de lletres tipogràfiques
4. Diàlegs relacionats amb la gestió de la imatge
4.1. Diàleg de la Memòria intermèdia
4.2. Diàleg de les imatges
4.3. Diàleg de l’Historial de documents
4.4. Diàleg de les plantilles
5. Altres diàlegs
5.1. Diàleg Predefinits de l'eina
5.2. Editor de predefinits
5.3. Diàleg d'estat dels dispositius
5.4. Consola d'errors
5.5. Desa el fitxer
5.6. Exporta un fitxer
5.7. Diàleg punts de mostreig
5.8. Diàleg del punter
5.9. Diàleg Simetria de pintura
16. Menús
1. Introducció als menús
1.1. Barra del menú imatge
1.2. Menús contextuals
1.3. Menús desmuntables
1.4. Menús de pestanyes
2. El menú «Fitxer»
2.1. Resum
2.2. Nova…
2.3. Crea
2.4. Obre...
2.5. Obre com a capes...
2.6. Obre la ubicació…
2.7. Obre un fitxer recent
2.8. Desa
2.9. Anomena i desa…
2.10. Desa'n una còpia…
2.11. Reverteix
2.12. Exporta…
2.13. Exporta com…
2.14. Crea una plantilla…
2.15. Imprimeix
2.16. Envia per correu
2.17. Copia la ubicació de la imatge
2.18. Mostra en el gestor de fitxers
2.19. Tanca
2.20. Tanca totes les finestres
2.21. Surt
3. El menú «Edita»
3.1. Entrades del menú «Edita»
3.2. Desfés
3.3. Refés
3.4. Esvaeix
3.5. Historial de desfer
3.6. Retalla
3.7. Copia
3.8. Copia visible
3.9. Enganxa
3.10. Paste Into Selection
3.11. Paste In Place
3.12. Paste Into Selection In Place
3.13. Enganxa com a
3.14. Memòria intermèdia
3.15. Neteja
3.16. Omple amb el color de primer pla
3.17. Omple amb el color de fons
3.18. Omple amb el patró
3.19. Omple el contorn de la selecció
3.20. Emplena el camí
3.21. Pinta la selecció
3.22. Pinta el camí
3.23. L'ordre «Preferències»
3.24. Dreceres de teclat
3.25. Mòduls
3.26. Unitats
4. El menú «Selecció»
4.1. Introducció al menú «Selecció»
4.2. Selecciona-ho tot
4.3. Cap
4.4. Inverteix
4.5. Punt flotant
4.6. Per color
4.7. Des d'un camí
4.8. Editor de selecció
4.9. Difumina la vora
4.10. Realça la vora
4.11. Encongeix
4.12. Eixampla
4.13. Vora
4.14. Treu els forats
4.15. Distorsiona
4.16. Rectangle arrodonit
4.17. Commuta la màscara ràpida
4.18. Desa en un canal
4.19. Al camí
5. Menú «Visualitza»
5.1. Introducció al menú «Visualitza»
5.2. Visualització nova
5.3. Punt per punt
5.4. Ampliació
5.5. Capgira i gira (0°)
5.6. Ajusta la finestra a la imatge
5.7. Pantalla completa
5.8. Finestra de navegació
5.9. Filtres de visualització
5.10. Gestió del color
5.11. Mostra la selecció
5.12. Mostra el marc de la capa
5.13. Mostra les guies
5.14. Mostra la quadrícula
5.15. Mostra els punts de mostratge
5.16. Ajusta a les guies
5.17. Ajusta a la quadrícula
5.18. Ajusta al llenç
5.19. Ajusta al camí actiu
5.20. Color de farciment
5.21. Mostra la barra de menú
5.22. Mostra els regles
5.23. Mostra les barres de desplaçament
5.24. Mostra la barra d'estat
6. El menú «Imatge»
6.1. Visió general
6.2. Duplica
6.3. Mode
6.4. Mode RGB
6.5. Escala de grisos
6.6. Mode indexat
6.7. Precisió
6.8. Gestió del color
6.9. Permet la gestió del color
6.10. Assigna un perfil de color
6.11. Converteix al perfil del color
6.12. Perfil de color descartat
6.13. Desa el perfil del color al fitxer
6.14. Transforma
6.15. Capgira horitzontalment; Capgira verticalment
6.16. Rotació
6.17. Guillotina
6.18. Mida de la imatge
6.19. Ajusta el llenç a les capes
6.20. Ajusta el llenç a la selecció
6.21. Mida d'impressió
6.22. Ajusta la mida de la imatge
6.23. Imatge escapçada
6.24. Escapçat Zealous
6.25. Fusiona les capes visibles
6.26. Aplana la imatge
6.27. Alinea les capes visibles…
6.28. Guies
6.29. Crea una guia
6.30. Guia nova (per percentatge)
6.31. Noves guies des de selecció
6.32. Suprimeix totes les guies
6.33. Configura la quadrícula…
6.34. Propietats de la imatge
7. El menú «Capa»
7.1. Introducció al menú «Capes»
7.2. Capa nova
7.3. Grup de capes nou
7.4. Capa nova a partir del què es veu
7.5. Duplica la capa
7.6. Fixa la capa
7.7. Fusiona amb la capa inferior
7.8. Suprimeix la capa
7.9. Els ordres de text del menú Capes
7.10. Descarta la informació del text
7.11. Submenú «Pila»
7.12. Selecciona la capa anterior
7.13. Selecciona la capa següent
7.14. Selecciona la capa del capdamunt
7.15. Selecciona la capa del capdavall
7.16. Apuja la capa
7.17. Abaixa la capa
7.18. Mou la capa al capdamunt
7.19. Mou la capa al capdavall
7.20. L'ordre «Inverteix l'ordre de les capes»
7.21. El submenú «Màscara»
7.22. Afegeix una màscara de capa
7.23. Aplica la màscara de capa
7.24. Elimina la màscara de capa
7.25. Mostra la màscara de capa
7.26. Edita la màscara de capa
7.27. Inhabilita la màscara de capa
7.28. De màscara a selecció
7.29. Afegeix la màscara de capa a la selecció actual
7.30. Sostreu la màscara de capa de la selecció
7.31. Interseca la màscara de capa amb la selecció actual
7.32. El submenú «Transparència» del menú «Capes»
7.33. Afegeix canal alfa
7.34. Suprimeix el canal alfa
7.35. Color a alfa
7.36. Semiaplana
7.37. Llindar alfa
7.38. Alfa a la selecció
7.39. Afegeix el canal alfa a la selecció
7.40. Sostreu de la selecció
7.41. Interseca el canal alfa a la selecció
7.42. El submenú «Transforma»
7.43. Capgira horitzontalment
7.44. Capgira verticalment
7.45. Gira 90º en sentit horari
7.46. Gira 90º en sentit antihorari
7.47. Gira 180º
7.48. Gir arbitrari
7.49. Desplaçament
7.50. Mida del límit de la capa
7.51. Capa a mida de la imatge
7.52. Escala la capa
7.53. Escapça la capa
8. El menú «Colors»
8.1. Introducció al menú «Colors»
8.2. Eines de colors
8.3. Posteritza
8.4. Inverteix
8.5. Inverteix el valor
8.6. El submenú «Automàtic»
8.7. Equalitza
8.8. Balanç de blancs
8.9. Millora del color
8.10. Normalitza
8.11. Amplia el contrast
8.12. Amplia l’HSV
8.13. El submenú «Components»
8.14. Mesclador de canals
8.15. Compon
8.16. Descompon
8.17. Reconstruir
8.18. Desaturate
8.19. Sepia
8.20. El submenú «Mapa»
8.21. Ajusta el mapa de colors
8.22. Defineix el mapa de colors
8.23. Mapa estrany
8.24. Intercanvi de color
8.25. Mapa del degradat
8.26. Mapa de la paleta
8.27. Gira els colors
8.28. Acoloreix la mostra
8.29. Retinex
8.30. El submenú «Informació»
8.31. Histograma
8.32. Vora mitjana
8.33. Anàlisi del Cub de colors
8.34. Paleta suau
8.35. Filtres de color
8.36. Acoloreix…
8.37. Color a alfa…
8.38. Temperatura del color
8.39. Paquet de filtres…
8.40. Càlid…
8.41. RGB màxim…
9. Menú «Eines»
9.1. Introducció al menú «Eines»
10. El menú «Filtres»
10.1. Introducció al menú «Filtres»
10.2. Repeteix el darrer
10.3. Torna a mostrar el darrer
10.4. Restableix tots els filtres
10.5. El submenú «Python-Fu»
10.6. El submenú «Script-Fu»
11. El menú «Finestres»
12. El menú «Ajuda»
12.1. Introducció al menú «Ajuda»
12.2. Ajuda
12.3. Ajuda contextual
12.4. Consell del dia
12.5. Quant a
12.6. Navegador de connectors
12.7. El navegador de procediments
12.8. El GIMP en línia
17. Filtres
1. Introducció
1.1. Previsualització
2. Característiques comunes
3. Filtres Difumina
3.1. Introducció
3.2. Difuminat gaussià
3.3. Pixela
3.4. Difuminat gaussià selectiu
3.5. Difuminat en moviment circular
3.6. Difuminat en moviment lineal
3.7. Difuminat en moviment d'ampliació/reducció
3.8. Difuminat enrajolat
4. Filtres Millora
4.1. Introducció
4.2. Suavitza les vores
4.3. Desentrellaça
4.4. Elimina els pics
4.5. Treu les bandes
4.6. Filtre NL
4.7. Elimina els ulls vermells
4.8. Realça les vores
4.9. Emmascara les parts borroses
5. Filtres Distorsions
5.1. Introducció
5.2. Persianes
5.3. Corba
5.4. Relleu
5.5. Gravat
5.6. Elimina les altres files
5.7. Distorsió de les lents
5.8. Mosaic
5.9. Foto de diari
5.10. Rínxol de pàgina
5.11. Coordenades polars
5.12. Ondula
5.13. Decalatge
5.14. Propagació del valor
5.15. Vídeo
5.16. Ones circumcèntriques
5.17. Gira i contrau
5.18. Vent
5.19. Aplica la lent
6. Filtres Llums i ombres
6.1. Introducció
6.2. Llum enlluernador GFlare
6.3. Llum enlluernador
6.4. Efectes de llum
6.5. Espurnes
6.6. Supernova
6.7. Ombra caiguda
6.8. Perspectiva
6.9. Efecte Xach
6.10. Mosaic òptic
7. Filtres Soroll
7.1. Introducció
7.2. Soroll HSV
7.3. Llença
7.4. Tria
7.5. Soroll RGB
7.6. Barreja
7.7. Escampa
8. Filtres Detecció de vores
8.1. Introducció
8.2. Diferència gaussiana
8.3. Vora
8.4. Laplace
8.5. Neó
8.6. Sobel
9. Filtres Genèric
9.1. Introducció
9.2. Matriu de convolució
9.3. Dilata
9.4. Erosiona
10. Filtres Combina
10.1. Introducció
10.2. Fusió per profunditat
10.3. Filmina
11. Filtres Artístic
11.1. Introducció
11.2. Aplica l'efecte tapís
11.3. Còmic
11.4. Tela
11.5. Cubisme
11.6. El GIMPressionista
11.7. Pintura a l'oli
11.8. Fotocòpia
11.9. Depredador
11.10. Lluentor suau
11.11. Van Gogh (LIC)
11.12. Teixit de cistella
12. Filtres Decora
12.1. Introducció
12.2. Afegeix un bisell
12.3. Afegeix una vora
12.4. Taques de cafè
12.5. Vora difusa
12.6. Foto antiga
12.7. Cantonades arrodonides
12.8. Lliscador
12.9. Matriu de gravat
12.10. Matriu de crom
13. Filtres Mapa
13.1. Introducció
13.2. Mapa de relleu
13.3. Desplaça
13.4. Composició fractal
13.5. Il·lusió òptica
13.6. Enrajolar sense vores
13.7. Projecta sobre un objecte
13.8. Retalls de paper
13.9. Rajoles petites
13.10. Rajola
13.11. Deforma
14. Filtres Compon
14.1. Introducció
14.2. Núvols de diferència
14.3. Boira
14.4. Plasma
14.5. Soroll sòlid
14.6. Flama
14.7. Fractal IFS
14.8. Escaquer
14.9. Explorador CML
14.10. Patrons de difracció
14.11. Quadrícula
14.12. Puzle
14.13. Laberint
14.14. Qbist
14.15. Sinus
14.16. Circuit
14.17. Explorador de fractals
14.18. Figures geomètriques (Gfig)
14.19. Lava
14.20. Línia Supernova
14.21. Dissenyador d'esferes
14.22. Espirògraf
15. Filtres Web
15.1. Introducció
15.2. Mapa d’imatge
15.3. Semi-aplanar
15.4. Divideix
16. Filtres Animació
16.1. Introducció
16.2. Degradat
16.3. Crema
16.4. Ondulació
16.5. Món que roda
16.6. Ones
16.7. Optimitza
16.8. Reproducció
I. Referència del teclat i ratolí
Ajuda — Referència de tecles per al menú Ajuda
Eines — Referència de tecles pel menú Eines
Fitxer — Referència de tecles pel menú Fitxer
Diàlegs — Referència de tecles pel submenú Diàlegs encastables
Visualitza — Referència de tecles pel menú Visualitza.
Edita — Referència de tecles pel menú Edita
Capa — Referència de tecles pel menú Capes
Selecciona — Referència de tecles pel menú Selecciona
Filtres — Referència de tecles pel menú Filtres
Eina Ampliació — Referència de tecles pel submenú Ampliació
Glossari
Bibliografia
A. La història del GIMP
1. Molt al principi
2. Els primers dies del GIMP
3. Aquell que va canviar el món
4. Versió 2.0
5. Què hi ha de nou en el GIMP 2.2?
6. Què hi ha de nou en el GIMP 2.4?
7. Què hi ha de nou en el GIMP 2.6?
8. Novetats del GIMP 2.8
B. Informa errors i sol·licita millores
1. Assegureu-vos que és un error
2. Enviament d'informes d'error
3. Què passa amb el vostre informe d'error després de presentar-lo?
C. Com contribuir?
1. Prerequisits
1.1. Uneix-te a la nostra llista de correu
1.2. Crea una còpia de treball local del codi
1.3. Instal·lant el vostre sandbox
1.4. La carpeta gimp-help-2
2. Flux de treball
2.1. Escriptura
2.2. Validació
2.3. Imatges
2.4. Crea fitxers HTML
2.5. Enviant els vostres fitxers
3. Annexos
4. Treballant amb Windows
4.1. Adaptació del Cygwin per utilitzar amb les eines de documentació del GIMP
D. Llicència de documentació lliure de GNU (GNU Free Documentation License)
1. PREÀMBUL
2. CAMP D'APLICACIÓ I DEFINICIONS
3. CÒPIES LITERALS
4. CÒPIES EN GRANS QUANTITATS
5. MODIFICACIONS
6. COMBINACIÓ DE DOCUMENTS
7. RECOPILACIONS DE DOCUMENTS
8. AGREGACIÓ AMB OBRES INDEPENDENTS
9. TRADUCCIÓ
10. RESCISSIÓ
11. REVISIONS FUTURES D'AQUESTA LLICÈNCIA
12. ADDENDA: com usar aquesta llicència en els vostres documents
E. Eeek! Falta un fitxer de l'ajuda
Índex alfabètic