L'objectiu d'aquest projecte és crear un diccionari de sinònims, antònims i mots afins lliure que es pugui consultar amb el navegador web i també des de altres programes.

L’objectiu d’aquest projecte és crear un diccionari de sinònims, antònims i mots afins lliure que es pugui consultar amb el navegador web i també des de altres programes.

Aquests tipus de diccionaris s’usen en programes com el LibreOffice i el Kword.

La finalitat d’aquest projecte és el manteniment de la llista i associacions de paraules mitjançant un entorn web basat en el projecte Openthesaurus original.

Col·laboradors

El projecte està obert a tothom que hi vulgui col·laborar. Només cal un ordinador connectat a Internet de forma regular.

Com a proposta educativa, els mestres i professors poden fer activitats amb els seus alumnes i treballar els conceptes de sinonímia, antonímia, mots afins, barbarismes o dialectalismes.

Com col·laborar?

  1. Afegiu-vos al grup de diccionaris de Telegram.
  2. Feu suggeriments de millora allà.

Versions disponibles

Instruccions d’instal·lació

LibreOffice i OpenOffice.org v.3.0 o superior

Les últimes versions d’aquests paquets ofimàtics ja incorporen el diccionari de sinònims de català, juntament el diccionari ortogràfic. No cal instal·lar-hi res addicionat.

Tot i això, si ho desitgeu, podeu instal·lar-ho de forma separada. La instal·lació és automàtica, només heu de baixar-vos l’extensió .oxt i fer-hi doble clic.

Fites futures

  • Estudiar el nou format de l’hunspell i coordinar-nos amb el projecte del Corrector per a poder proposar més sinònims.
  • Crear automàticament l’extensió per al LibreOffice
  • Crear una versió per a l’Apple Dictionary

Pla de treball

Fita

Objectiu: Integració amb l’Apple Dictionary

Termini: ??

Tasques

  • Conversió de les dades de l’Openthesaurus català al format Apple Dictionary perquè és pugui consultar de forma integrada al sistema en Mac OS.

Versió per Apple Dictionary

La idea és convertir les dades de l’Openthesaurus català al format Apple Dictionary perquè és pugui consultar de forma integrada al sistema en Mac OS.

Documentació:

Recursos