Imatge destacada 1 del SeaMonkey

El SeaMonkey és una solució lliure d’Internet basada en el codi de Mozilla.org que consisteix en un navegador, un gestor de correu, un redactor web i un client de xat IRC. És l’evolució de l’antic Mozilla que continua a nivell comunitari, passa a rebre el nom de SeaMonkey i, amb això, inicia també una nova numeració.

De la mateixa manera, també s’hi inclouen per defecte eines per al desenvolupament web com ara un Inspector DOM o un depurador de JavaScript.

Complements

Si teniu el SeaMonkey en una altra llengua i el voleu tenir en català, podeu instaŀlar un dels paquets d’idioma següents:

També poden fer-vos servei algunes de les extensions següents:

Referència


Comentaris