El Salt és un programa de traducció i correcció de textos de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana.

És un traductor que permet passar els textos de l’espanyol al català i a la inversa amb un mètode interactiu que minimitza els errors i garanteix una gran qualitat dels textos traduïts. També és un corrector que, a més dels errors estrictament ortogràfics, detecta barbarismes, perífrasis incorrectes, locucions errònies, combinacions incorrectes de pronoms, faltes de concordança, etc. Finalment, el Salt és un programa d’autoaprenentatge que permet aprendre català a partir dels errors propis, amb centenars de fitxes d’ajuda sobre lèxic, qüestions gramaticals, majúscules, signes de puntuació, tipus de lletra, etc.

El Salt 4.0 presenta importants novetats respecte al Salt 3.0:

  • No funciona de manera autònoma, sinó que s’instal·la sobre el programa Writer, l’editor de textos del paquet d’OpenOffice.org, en la barra d’eines del qual apareixeran les icones amb les funcions i les utilitats del programa. Així, disposarà de totes les possibilitats d’un programa d’edició de textos com és el Writer.
  • En aquesta nova versió es pot traduir més d’un document alhora, i també es pot treballar en un document al mateix temps que es tradueix.
  • També és una novetat el fet que les paraules dubtoses es marquen amb una etiqueta groga, i no amb el color de la lletra, com feia en les versions anteriors.
  • El nou Salt 4.0 es presenta en dues versions, una per a Linux i una altra per a Windows.
  • També, a banda del diccionari de català i la conjugació verbal, és una novetat la presència del diccionari bilingüe català-espanyol i espanyol-català.

Perquè el Salt 4.0 pugui funcionar, heu de tenir instal·lat el LibreOffice o l’OpenOffice.org. Si voleu el Salt com a aplicació independent per a Windows, disposeu del Salt 3.0.

Nota Windows: Un cop descarregat el fitxer salt4.zip, descomprimiu-lo i executeu el fitxer Instal·larSalt.exe.

Nota Linux: Un cop descarregat el fitxer salt4.tgz executeu a un terminal:

  • tar xzf salt4.tgz -C /tmp
  • sudo dpkg -i /tmp/salt*.deb
  • sudo apt-get -f install

Comentaris