El Quantum GIS (o QGIS) és un programa de visualització, edició i anàlisi de dades que conforma un sistema d’informació geogràfica (SIG). Es tracta de programari de codi lliure i multiplataforma, és a dir que es pot modificar i descarregar lliurement i es pot utilitzar amb diversos sistemes operatius.

El QIS permet la integració amb altres paquets SIG de codi lliure com ara PostGIS, GRASS, MapServer i SAGA per tal d’oferir als usuaris una major funcionalitat.

Els plugins, escrits en el llenguatge Python, permeten ampliar les capacitats del QGIS. Alguns exemples inclouen la interacció amb l’API de mapes de Google, geoprocessament amb fTools i interfícies amb les bases de dades PostgreSQL i MySQL.

La traducció al català es troba força avançada però encara hi ha feina. Si voleu col·laborar us podeu informar de com fer-ho a la pàgina del projecte.


Comentaris