Imatge destacada 1 del ODStatistics

ODStatistics és un conjunt de macros programats dins de fulls de càlcul de LibreOffice Calc per realitzar diverses anàlisis de dades. El seu objectiu és ser utilitzat a l’àmbit educatiu, i de moment inclou diverses tècniques relacionades amb l’estadística descriptiva.

Per utilitzar la versió catalana simplement obriu el menú principal (odstats.ods) i escolliu català a l’opció d’idioma.

Nota: tots els fitxers que composen el paquet estadístic han d’estar al mateix directori amb permisos d’escriptura i lectura.

Per a evitar-vos problemes a l’hora d’executar les macros també convé reduir el nivell de seguretat per macros en execució.

Per a canviar dit nivell, simplement heu d’anar al menú Eines>Opcions>Seguretat>Seguretat de macros i reduir el nivell a mitjà, ja que de manera predeterminada el LibreOffice el té en el nivell “Alt” (A Mac OS l’opció Seguretat és troba al menú LibreOffice.org>Preferències).

Nota important: solament funciona per a LibreOffice versió 5.2.1 o superior.


Comentaris