El FileZilla és un client FTP per a Windows, Linux, FreeBSD i MacOS X. És programari lliure i de codi obert, amb llicència GPL. Permet l’ús d’FTP, SFTP i FTP sobre SSL.

La finestra principal es divideix en quatre parts diferenciades, que són l’administrador de llocs, el registre de missatges, la vista de fitxers i directoris i la cua de transferències.

L’administrador de llocs, a dalt de tot, permet a l’usuari crear una llista de llocs FTP cadascun associat amb les seves dades de connexió, incloent-hi el número de port a usar i si es tracta d’una sessió anònima o amb identificació. En aquest últim cas es guarda el nom d’usuari i opcionalment la contrasenya.

El registre de missatges, sota l’administrador de llocs, és una consola on es mostren les ordres enviades al servidor remot i les respostes d’aquest.

La vista de fitxers i directoris, situada sota el registre de missatges, proporciona una interfície gràfica semblant a un navegador de fitxers que permet navegar per les carpetes i veure i alterar els seus continguts tant a la màquina local com a la remota. Els usuaris poden arrossegar i deixar anar fitxers i directoris entre els ordinadors local i remot.

La cua de transferències, situada a la part de baix de la finestra, mostra en temps real l’estat de cada transferència activa o en cua.

Nota Windows: La instal·lació és en anglès i en acabar mostra el programa en l’idioma del vostre sistema. Si no us apareix en català, aneu a Edita>Paràmetres>Llengua i trieu el català.

 

Avís important

AVÍS: ens cal gent per garantir que les pròximes versions d’aquesta aplicació continuïn en català. Voleu ajudar-hi?


Comentaris