Softcatalà presenta la traducció al català de la distribució de GNU/Linux Fedora 26

Compartiu

Ja hi ha disponible la versió en català de la distribució de GNU/Linux Fedora 26, un sistema operatiu complet de propòsit general i basat exclusivament en codi obert.

Softcatalà presenta la traducció al català de la distribució de GNU/Linux Fedora 26

El projecte Fedora es basa en fòrums públics, processos oberts, innovació ràpida, meritocràcia i transparència per obtenir el millor sistema operatiu i plataforma que el programari lliure i de codi obert pugui proporcionar. El desenvolupament es realitza en un fòrum públic. El projecte produeix aproximadament dues versions de Fedora l’any. Per a més informació, visiteu el lloc web del projecte Fedora.

Versions i adaptacions del sistema operatiu Fedora 26

Fedora 26 es distribueix en tres variants principals segons el seu ús:

  • Fedora Workstation: inclou l’entorn d’escriptori GNOME i les eines genèriques dels entorns de treball amb escriptori. Més informació a https://getfedora.org/ca/workstation/
  • Fedora Server: inclou les eines necessàries per administrar serveis de xarxa. Rolekit permet el desplegament i la configuració els serveis mitjançant rols a través de D-BUS. (novetat) Fedora 26 Boltron Server, Més informació a https://getfedora.org/ca/server/
  • Fedora Atomic: inclou les eines necessàries per a executar aplicacions en contenidors. Està optimitzat per a clústers Kubernetes i Origin. Més informació a https://getfedora.org/ca/atomic/

El sistema operatiu Fedora 26 també es distribueix amb els següents entorns d’escriptori:

El sistema operatiu Fedora 26 també està disponible per als basats en ARM, servidors i informàtica d’escriptori. Més informació a https://arm.fedoraproject.org/

El sistema operatiu Fedora 26 es distribueix amb reculls de programari adaptats a casos d’ús. Aquests reculls són determinats i mantinguts pels membres de la Comunitat Fedora. Es poden instal·lar com a versions completes independents de Fedora o com a complements en instal·lacions existents de Fedora. Més informació a https://labs.fedoraproject.org/. Novetat: Fedora Python Classroom Lab, un laboratori d’aula per ensenyar el llenguatge de programació Python als estudiants. Més informació a https://labs.fedoraproject.org/ca/python-classroom/

Teniu més informació sobre com baixar la versió a la web de Softcatalà: https://www.softcatala.org/programes/fedora/ així com a la web de Fedora (en català): https://getfedora.org/

Notorietats en la versió 26

Escriptori:

Productivitat:

Gestió de paquets / instal·lació del sistema:

Desenvolupament:

Podeu consultar les notes del llançament de Fedora 26 a https://docs.fedoraproject.org/en-US/Fedora/26/pdf/Release_Notes/Fedora-26-Release_Notes-en-US.pdf

Podeu consultar els canvis acceptats en Fedora 26 a https://fedoraproject.org/wiki/Category:ChangeAcceptedF26

Podeu consultar la notícia del llançament de Fedora 26 a https://fedoramagazine.org/fedora-26-is-here/

Voluntariat per a la traducció de Fedora al català

Des de l’equip català de traducció del Projecte Fedora coordinem la traducció dels projectes del Projecte Fedora, com ara les eines d’instal·lació i d’administració del sistema operatiu Fedora, la documentació del sistema operatiu Fedora, alguns components de RHEL, així com altres projectes amb desenvolupament actiu per membres del Projecte Fedora. La traducció al català dels diferents components que conformen la distribució Fedora, com ara GNOME, KDE, Firefox o LibreOffice, correspon als respectius equips de traducció. A l’equip de Fedora estem sempre oberts a noves col·laboracions: només cal un bon domini de l’anglès i del català, uns coneixements bàsics quant a l’administració de sistemes informàtics *nix i molt entusiasme. Tothom pot col·laborar-hi, però per a fer-ho es recomana ser un usuari real de les aplicacions que es tradueixin. Per als projectes relacionats amb l’administració de sistemes informàtics, els perfils recomanats són administradors de sistemes amb més de 5 anys d’experiència, o els qui posseeixin el títol d’enginyeria informàtica, enginyeria tècnica informàtica de sistemes o CFGS en administració de sistemes informàtics en xarxa. Podeu trobar més informació sobre com participar-hi al nostre web https://www.softcatala.org/projectes/fedora/

Quant a Softcatalà

Softcatalà és una associació sense afany de lucre que treballa per la normalització de la llengua catalana en el sector informàtic relacionat amb Internet i les noves tecnologies, a partir de la traducció de programari lliure i de distribució gratuïta. Per a més informació sobre els programes que aquesta associació ha traduït al català, podeu consultar el seu lloc web a https://www.softcatala.org.

Fòrum d’usuaris


Comentaris