Softcatalà presenta la traducció al català de la distribució de GNU/Linux Fedora 23

Compartiu


Ja hi ha disponible la versió en català de la distribució de GNU/Linux Fedora 23, un sistema operatiu complet de propòsit general que està basat exclusivament en codi obert.

El projecte Fedora es basa en fòrums públics, processos oberts, innovació ràpida, meritocràcia i transparència per obtenir el millor sistema operatiu i plataforma que el programari lliure i de codi obert pugui proporcionar. El desenvolupament es realitza en un fòrum públic. El projecte produeix aproximadament dues versions de Fedora l’any. Per a més informació, visiteu el lloc web del projecte Fedora.

Versions i adaptacions del sistema operatiu Fedora 23

Fedora 23 es distribueix en tres variants principals segons el seu ús:

El sistema operatiu Fedora 23 també es distribueix amb els entorns d’escriptoris:

El sistema operatiu Fedora 23 també està disponible per als ordinadors basats en ARM. Més informació a https://arm.fedoraproject.org/

El sistema operatiu Fedora 23 també es distribueix amb seleccions acurades de programari i de continguts segons l’adreçament del propòsit, i és mantinguda i acurada pels membres de la Comunitat Fedora. Es poden instal·lar com a versions completes independents de Fedora o com a complements en instal·lacions existents de Fedora. Més informació a https://labs.fedoraproject.org/

Teniu més informació sobre com baixar la versió a la web de Softcatalà: http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:Fedora així com a la web de Fedora (en català): https://getfedora.org/

Notorietats en la versió 23

Escriptori:

Productivitat:

Gestió de paquets / actualització del sistema:

Seguretat:

Desenvolupament:

Podeu consultar les notes del llançament de Fedora 23 a https://docs.fedoraproject.org/en-US/Fedora/23/pdf/Release_Notes/Fedora-23-Release_Notes-en-US.pdf

Podeu consultar els canvis acceptats en Fedora 23 a
https://fedoraproject.org/wiki/Category:ChangeAcceptedF23

Podeu consultar la noticia del llançament de Fedora 23 a http://fedoramagazine.org/fedora-23-released

Voluntariat per a la traducció de Fedora al català

Des de l’equip català de traducció del Projecte Fedora coordinem la traducció dels projectes del Projecte Fedora, com ara les eines d’instal·lació i d’administració del sistema operatiu Fedora, la documentació del sistema operatiu Fedora, alguns components de RHEL així com altres projectes amb desenvolupament actiu per membres del Projecte Fedora. La traducció al català dels diferents components que conformen la distribució Fedora, com ara GNOME, el KDE, el Firefox o LibreOffice, correspon als respectius equips de traducció. A l’equip de Fedora estem sempre oberts a noves col·laboracions: només cal un bon domini de l’anglès i del català, uns coneixements bàsics quant a l’administració de sistemes informàtics *nix i molt entusiasme. Tothom pot col·laborar-hi, però per a fer-ho es recomana ser un usuari real de les aplicacions que es tradueixin. Per als projectes relacionats amb l’administració de sistemes informàtics, els perfils recomanats són administradors de sistemes amb més de 5 anys d’experiència, o els qui posseeixin el títol d’enginyeria informàtica, enginyeria tècnica informàtica de sistemes o CFGS en administració de sistemes informàtics en xarxa. Podeu trobar més informació sobre com participar-hi al nostre web http://www.softcatala.org/wiki/Fedora

Quant a Softcatalà

Softcatalà és una associació sense afany de lucre que treballa per la normalització de la llengua catalana en el sector informàtic relacionat amb Internet i les noves tecnologies, a partir de la traducció de programari lliure i de distribució gratuïta. Per a més informació sobre els programes que aquesta associació ha traduït al català, podeu consultar el seu lloc web a http://www.softcatala.org.


Comentaris