Només un 33.7% dels usuaris catalans naveguen habitualment per pàgines en català

Compartiu


Aquesta setmana s’han publicat les dades de l’enquesta a les llars sobre equipament i ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a Catalunya corresponent a l’any 2003. Aquestes dades han estat elaborades per l’Observatori de la Societat de la Informació (OBSI) i l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT).

D’acord amb l’estadística d’usos lingüístics a Catalunya 2003, el 21,4% dels usuaris habituals d’internet té la seva pàgina inicial en català, el 66,2% en castellà i el 12,4% en altres llengües. En relació, però, a la redacció de correus electrònics s’observa un equilibri en la utilització del català i del castellà. Els que escriuen en català o més en català són un 33,7% i els que escriuen en castellà o més en castellà són un 34%. Els que escriuen per igual en ambdues llengües són un 15,4%.

Ara bé, la situació inferior del català en els correus electrònics només es dóna a l’àmbit metropolità de Barcelona i s’iguala al castellà al Camp de Tarragona, mentre que a la resta del territori nacional la llengua pròpia i oficial del nostre país és netament superior. Pel que fa a les pàgines webs visitades, el 37,2% d’usuaris ha visitat pàgines en català, el 83,4% en castellà i el 31,8% en anglès. En aquest sentit és especialment preocupant la involució del percentatge d’usuaris que visiten webs en català ja que l’any 2001 arribava gairebé al 49%, com d’altra banda ha passat amb l’anglès, mentre que el castellà s’ha mantingut estable.

La llengua de les pàgines web de les empreses és, a dia d’avui, majoritàriament en castellà. Sobretot a les microempreses (93%) d’entre 1 i 9 treballadors. Per contra, la presència del català a les webs empresarials augmenta a mesura que les empreses tenen una dimensió més gran. Així més del 60% de les grans empreses tenen la pàgina web en català (61,7%).

Més informació

Estadístiques de l’Observatori de la Societat de la Informació
http://www10.gencat.net/dursi/ca/si/observatori/estadistiques.htm

Projecte Internet Catalunya
http://www.uoc.edu/in3/pic/cat/pic2.html

Estudi de la presència del català a Internet (any 2003)
http://www.softcatala.org/articles/article26.htm

Baròmetre de l’ús del català a Internet
http://wicac.org/webscat.html


Comentaris