Disponible la traducció al català de l’OpenOffice.org 1.1 per Windows i GNU/Linux

Compartiu


Barcelona, 04/02/04 – Sun Microsytems i Softcatalà anuncien la traducció al català de l’Open Office per a Microsoft Windows, GNU/Linux. L’OpenOffice.org és un paquet ofimàtic de programari lliure que inclou un processador de textos, un gestor de fulls de càlcul, un programa de gràfics vectorials i aplicacions d’edició d’HTML i presentacions. A més, incorpora correcció ortogràfica en català, castellà, francès i anglès per facilitar-ne l’ús en diferents idiomes.

L’OpenOffice.org és actualment el paquet ofimàtic més modern disponible en català. Pot treballar perfectament amb una gran varietat de formats de fitxers, incloent els del Microsoft Word, Excel i Power Point, fent així més senzilla la migració a Open Office o l’intercanvi de documents amb usuaris d’altres paquets ofimàtics.

Softcatalà ha contribuït activament en aquesta comunitat amb, entre altres aportacions, la traducció al català de l’Open Office i el desenvolupament d’un corrector ortogràfic de programari lliure propi que ens ha portat més de dos anys de feina.

Entre les noves característiques de la versió 1.1 hi ha la possibilitat d’exportar documents en format PDF i DocBook i presentacions en format Flash, i una millora en el rendiment. Podeu trobar una llista detallada de totes les millores a http://www.softcatala.org/projectes/openoffice/oo11.htm.

La versió en català de l’OpenOffice.org es pot baixar gratuïtament des
d’http://www.softcatala.org/projectes/openoffice , on s’hi poden trobar també respostes a les preguntes més freqüents i documentació addicional. Es pot trobar informació tècnica addicional a OpenOffice.org (http://www.openoffice.org).

Sun Microsystems, Inc. Des dels seus inicis el 1982, la seva particular visió «The Network Is The Computer» (La xarxa és l’ordinador) ha dut Sun
Microsystems, Inc. (Nasdaq: SUNW) a la posició que ocupa actualment com a proveïdor capdavanter d’equips informàtics, programari i serveis que fan que la xarxa funcioni (Make The Net Work). Sun és present a més de 170 països i a Internet, a http://www.sun.com.

Softcatalà (http://www.softcatala.org) és una associació sense ànim de lucre que treballa per la normalització del català en les noves tecnologies.


Comentaris