La CCRTV presenta el servei “3alaCarta”, incomplint l’Acord del Tinell a més d’ignorar el programari en català

Compartiu


Fa uns dies la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) va presentar el servei “3alaCarta“, mitjançant el qual qualsevol internauta d’arreu del món pot accedir a molts dels programes de TVC a través de la banda ampla. A part de les emissions en directe de tots els canals (TV3, 33/K3, 3/24 i TVCi), el servei permet veure els programes poques hores després de la seva emissió per pantalla i recuperar les emissions anteriors. També disposa d’una oferta de vídeo a la carta que ja inclou més de 3.000 peces de programació, i amb l’objectiu d’augmentar el fons progressivament.

El servei disposa de dues modalitats:

 • Oferta gratuïta: oberta a tots els usuaris, que podran veure la programació en directe i consultar els vídeos amb qualitat baixa (90 Kbps) i amb una persistència en el temps limitada (estaran disponibles entre 60 hores i 7 dies).
   
 • Oferta de pagament: ofereix el vídeo en una qualitat pensada per a les connexions de banda ampla (190 Kbps), tant per a la programació en directe com per a l’oferta a la carta, que estarà sempre disponible (persistència il·limitada dels vídeos). També inclou l’accés a l’arxiu de continguts històrics de TVC. El preu és de 7 € (+ IVA) mensualment, 18 € (+ IVA) trimestralment o 65 € (+ IVA) anualment. També s’hi pot accedir una hora mitjançant un missatge SMS a un preu de 1,04 € (+ IVA).

Incompliment de l’Acord del Tinell

Tal i com es descriu a la pàgina d’ajuda “el servei utilitza tecnologies líders com el ‘streaming’, el format Windows Media o el Flash”. Tanmateix, la utilització d’aquestes tecnologies obliga a utilizar l’Internet Explorer per a la plataforma Windows. Softcatalà ha rebut nombroses queixes per la impossibilitat d’accedir a aquest servei utilitzant els navegadors Mozilla, Firefox i Opera, entre d’altres, amb independència de si es fan servir sota Windows, Linux o Macintosh.

Tot plegat fa que clarament s’incompleixi l’Acord del Tinell, que al capítol X diu:

 • 3.3 Fer accessibles tots els llocs web finançats amb fons públics (respectant els estàndards establerts per World Wide Web Consortium).
   
 • 3.4 Utilitzar estàndards oberts que garanteixin el dret a escollir programari als usuaris.
   
 • 3.6 Utilitzar per part de la Generalitat de Catalunya, els organismes autònoms públics, les empreses públiques i les de capital mixt sota control majoritari de la Generalitat de Catalunya preferentment en els seus sistemes i equipament informàtic programari lliure en català.

Els incomplements identificats són:

 • Utilització de tecnologia privativa que obliga a utilitzar exclusivament una plataforma de programari privatiu (Microsoft Windows) i un navegador (Internet Explorer de Microsoft). Els usuaris de les altres plataformes o altres navegadors no poden accedir als continguts.
   
 • La web no s’ajusta als diversos estàndards de la web definits pel World Wide Web Consortium. La conseqüència d’aquest incompliment és la inexistència de cap garantia sobre el funcionament d’aquest servei amb les properes versions del programari.
   
 • Amb anterioritat a aquest servei, Televisió de Catalunya publicava els enllaços directes als vídeos, que podien ser descarregats i visualitzats en qualsevol plataforma. Amb l’entrada en servei de “3 a la carta” s’ha eliminat aquesta opció.

Ignorància de l’existència de programari en català

A més a més, tal i com podeu comprovar <>, a la CCRTV desconeixen l’existència de l’Internet Explorer o el Windows en català, així com altres alternatives de navegadors en català (Mozilla, Firefox, Opera…) o d’altres sistemes operatius en català (diverses distribucions de GNU/Linux). És de suposar doncs, que la CCRTV no utilitza programari en català, fet comprovable freqüentment als Telenotícies, on sempre que s’il·lustra una notícia amb informació d’Internet es mostra una pantalla de l’Internet Explorer en espanyol, programa que està disponible en català des del 28 de juny del 2002.

Recomanacions d'(in)seguretat de la CCRTV

A part d’obligar l’usuari a utilitzar programari privatiu, Televisió de Catalunya recomana als usuaris fer uns canvis en la configuració del seu ordinador consistents a eliminar algunes de les mesures més bàsiques de seguretat.

Dins de la secció d’ajuda a l’usuari, la CCRTV instrueix l’usuari a entrar en la configuració avançada de l’Internet Explorer i activar l’execució dels controls Active X. La redacció d’aquesta ajuda és poc clara i no dóna cap explicació dels efectes que poden tenir els canvis realitzats.

Els canvis suggerits per la CCRTV poden ser interpretats fàcilment pels usuaris de forma que es permeti l’execució indiscriminada de controls Active X. Això és especialment perillós, ja que posa l’ordinador de l’usuari a l’abast d’atacants, poden ser envaïts indiscriminadament en visitar pàgines web sota el control de persones o institucions sense escrúpols.

Aquest fet va ser inicialment denunciat al portal de seguretat Quands.info el passat 19 de desembre. Des d’aleshores la CCRTV no ha fet cap modificació en les instruccions.

Aquesta mena d’instruccions poden representar un incompliment del “Segell de Qualitat” que la CCRTV inclou a les seves pàgines.

«3alaCarta» ha de canviar

Una de les funcions bàsiques de la CCRTV, finançada amb diners públics, és la normalització lingüística i la difusió de la llengua i cultures catalanes. 3alacarta és una excel·lent iniciativa dins del panorama comunicatiu en llengua catalana, perquè apropa els continguts de la Corporació a tothora i arreu del món. Malgrat això, la CCRTV ignora la tasca normalitzadora i difusora en el camp de la informàtica, incompleix l’Acord del Tinell, obliga els usuaris a utilitzar unes determinades tecnologies tancades, i estimula els usuaris a utilitzar programari en espanyol o altres llengües, i no pas en català com és la seva obligació.

Seria d’esperar que la CCRTV, en l’àmbit informàtic, considerés en primer terme que els seus serveis fossin accessibles mitjançant el programari en català de més difusió, proporcionant l’ajuda prenent com a referent aquests programes.


Comentaris