Diccionari de sinònims: «segur»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «segur» (6 resultats)

segur  segura

1. adj bàsic bàsica, capital, cert certa, clau, essencial, fatal, forçós forçosa, immancable, imperatiu imperativa, imperiós imperiosa, imprescindible, incondicional, indeclinable, indefectible, indefugible, indispensable, ineluctable, ineludible, inevitable, inexcusable, inexorable, irreemplaçable, irremeiable, irremissible, necessari necessària, obligat obligada, obligatori obligatòria, primordial, sine qua non (llatí), vitalANTÒNIMS: eventual, innecessari innecessària

2. adj cert certa, determinat determinada, ferm ferma, flagrant, inapel·lable, inatacable, inconcús inconcussa, incontestable, incontrovertible, indiscutible, indiscutit indiscutida, indisputable, indubtable, inequívoc inequívoca, inexpugnable, innegable, inopugnable, inqüestionable, irrebatible, irrefutable ‖ ANTÒNIMS: qüestionable

3. adj autèntic autèntica, cert certa, concret concreta, efectiu efectiva, evident, existent, físic física, flagrant, genuí genuïna, manifest manifesta, material, palès palesa, palpable, positiu positiva, real, tangible, ver vera, verdader verdadera, veritable, vertader vertadera

4. adj constant, durable, durador duradora, estable, ferm ferma, fix fixa, immodificable, immutable, inalterable, incanviable, incommovible, indeleble, inesborrable, invariable, irreformable, irreversible, permanent, sòlid sòlidaANTÒNIMS: variable

5. adj acreditat acreditada, confiable, de confiança, de tota confiança, digne de confiança, fefaent, fiable, fiat fiada, fidedigne fidedigna, generós generosa, honest honesta, lleial, noble

6. adj autèntic autèntica, cert certa, clar clara, demostrat demostrada, exacte exacta, genuí genuïna, provat provada, ver vera, veraç, verdader verdadera, verídic verídica, veritable, vertader vertadera

7. adj coneixedor coneixedora, conscient, convençut convençuda, despert desperta, imbuït imbuïda, lúcid lúcida, posseït posseïda, sabedor sabedora


segur

1. adv amb certesa, amb seguretat, ben segur, certament, de ciència certa, del cert, de segur, indubtablement, segurament, sens dubte, sense cap dubte, sense cap mena de dubte


de segur

1. adv amb certesa, amb seguretat, ben segur, certament, de ciència certa, del cert, indubtablement, segur, segurament, sens dubte, sense cap dubte, sense cap mena de dubte


ben segur

1. adv amb certesa, amb seguretat, certament, de ciència certa, del cert, de segur, indubtablement, segur, segurament, sens dubte, sense cap dubte, sense cap mena de dubte


a cop segur

1. adv així com així, a la curta o a la llarga, a totes passades, caigui qui caigui, costi el que costi, de qualsevol manera, de tota manera, de totes maneres, de totes passades, de tronc o de bronc, en qualsevol cas, en tot cas, immancablement, indefectiblement, mal que bé, mal que mal, més prompte o més tard, necessàriament, passi el que passi, per sí o per no, peti qui peti, prest o tard, sense falta, sens falta, sigui com sigui, sigui com vulgui, tant sí com no, tant si plou com si fa sol, tard o d’hora, un dia o altre, vingui el que vingui


gairebé segur

1. adv a bon compte, creïblement, eventualment, fàcilment, possiblement, presumiblement, presumptivament, previsiblement, probablement, segurament, versemblantment