Diccionari de sinònims: «propòsit»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «propòsit» (5 resultats)

propòsit

1. n blanc, destí, destinació, fi (m), finalitat, idea, intenció, meta, mira, mòbil, objecte, objectiu, raó de ser, sentit, servei, teleologia, ús, utilitat

2. n ànim, designi, idea, intenció, pensada, pensament, pla, programa, projecte

3. n assaig, conat, experiència, intent, prova, provatura, temptativa, tempteig


a propòsit

1. adj aconsellable, aconsellador aconselladora, adequat adequada, adient, a mida, apropiat apropiada, apte apta, avinent, com un guant, condecent, convenient, corresponent, degut deguda, desitjable, escaient, expedient, idoni idònia, indicat indicada, oportú oportuna, pertinent, preferible, propi pròpia, proporcionat proporcionada, recomanable ‖ ANTÒNIMS: desaconsellable, inadequat inadequada, inapropiat inapropiada

2. adj ad hoc, específic específica, identificador identificadora, identificatiu identificativa, identitari identitària, individual, particular, privatiu privativa, propi pròpia, singular


a propòsit

1. adv acordadament, a dretcient, a dretes, a gratcient, amb plena consciència, a posta, a postes, deliberadament, exprés, expressament, intencionadament, voluntàriament

2. adv ad hoc, expressament, per a això


a propòsit de

1. prep al voltant de, amb relació a, en relació amb, entorn de, envers, pel que fa a, quant a, referent a, relativament a, respecte a, respecte de, sobre, tocant a


tenir el propòsit