Diccionari de sinònims: «pesar»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «pesar» (11 resultats)

pesar

1. n angoixa, angúnia, ànsia, ansietat, aprensió, desassossec, desconfiança, desfici, dubte, escrúpol, inquietud, intranquil·litat, maldecap, malfiança, malson, mania, neguit, por, preocupació, prevenció, recel, regomello, reguard, respecte, sobrecor, sospita, suspicàcia, suspició, temença, temor, trencacaps

2. n aflicció, amargor, amargura, angoixa, commoció, depressió, desconhort, desconsol, desengany, disgust, dolença, dolor, entristiment, marriment, pena, tribulació, tristesa, tristor

3. n atrició, compunció, compungiment, contrició, desconsol, disgust, dolor, pena, penediment, penitència, recança, remordiment, resipiscència, tristor

4. n aflicció, compassió, condol, condolença, dolor, pena, sentiment, simpatia


pesar

1. v acanar, aforar, alfarrassar, amidar, apamar, apassar, apreciar, apreuar, arquejar, avaluar, cadenar, calcular, calibrar, canejar, commensurar, compassar, comptar, computar, cotitzar, cronometrar, cubicar, diagnosticar, estimar, fer, fer un capmàs, graduar, mesurar, numerar, peritar, prear, pressupostar, qualificar, quantificar, sospesar, suputar, tallar, taxar, tenir, tirar, valorar, vogir (fer de contorn), destrar (antic), existimar (antic)

2. v acarar, col·lacionar, commensurar, comparar, compulsar, conferir, conformar, confrontar, considerar, contraposar, equiparar, examinar, mesurar, parangonar, parificar, ponderar, relacionar

3. v afectar, comprometre, concernir, condicionar, implicar, importar, impregnar, incidir, incumbir, influenciar, influir, interessar, involucrar, repercutir, tocar

4. v afligir-se, apitrar-se, complànyer-se, compungir-se, condoldre’s, deplorar, doldre’s, estirar-se els cabells, lamentar, penedir-se, plànyer-se, plorar, recar, saber greu, sentir


pesat  pesada

1. adj/n borinot, corcó, empipador empipadora, enguisca, enutjós enutjosa, esqueta, impertinent, importú importuna, molest molesta, caparra (col·loquial), emprenyador emprenyadora (col·loquial), lladella (col·loquial), lletós lletosa (col·loquial), paparra (col·loquial), plom (col·loquial), tocacollons (col·loquial), torracollons (col·loquial)


pesat  pesada

1. adj avorridor avorridora, avorrit avorrida, carregós carregosa, ensopit ensopida, fastijós fastijosa, inacabable, interminable, llarg llarga, més llarg que un dia sense pa, monòton monòtona, oiós oiosa, plumbi plúmbia, prolix prolixa, repetitiu repetitiva, tediós tediosa, farragós farragosa (col·loquial), plom (col·loquial) ‖ ANTÒNIMS: divertit divertida

2. adj apegalós apegalosa, cansat cansada, cansós cansosa, desagradable, empallegós empallegosa, enfadós enfadosa, esgotador esgotadora, fatigant, fatigós fatigosa, incòmode incòmoda, llandós llandosa, molest molesta, potrós potrosa

3. adj abaltit abaltida, adormit adormida, balb balba, encarcarat encarcarada, endormiscat endormiscada, enravenat enravenada, entumit entumida, ert erta, feixuc feixuga, garratibat garratibada (de les cames), rígid rígida

4. adj amoïnador amoïnadora, amoïnós amoïnosa, empipador empipadora, enfadós enfadosa, enutjós enutjosa, feixuc feixuga, importú importuna, molest molesta, molestós molestosa, emprenyador emprenyadora (col·loquial)

5. adj agafallós agafallosa, agafatós agafatosa, agafós agafosa, apegalós apegalosa, empallegós empallegosa, enganxifós enganxifosa, enganxós enganxosa, pegallós pegallosa

6. adj carregós carregosa, inaguantable, insofrible, insuportable, intractable, irresistible, malagradós malagradosa, impossible (col·loquial)

7. adj aclaparador aclaparadora, atuïdor atuïdora, capolador capoladora, carregós carregosa, feixuc feixuga

8. adj feixuc feixuga, gràvid gràvida, greu, llastat llastada, pesant


pesant

1. adj feixuc feixuga, gràvid gràvida, greu, llastat llastada, pesat pesada


oli pesant

1. n benzina, carburant, combustible, fuel, gasoil, gasoli, gasolina, oli, petroli


a pesar de

1. prep a desgrat de, a despit de, amb tot i, malgrat, no obstant, si bé, tot i


a pesar que

1. conj amb tot i que, bé que, encara que, malgrat que, per... que sigui, per bé que, per més que, per molt que, quan, si bé, tot i que


broma pesada

1. n patenta, quintada


pesar figues

1. v abaltir-se, adormir-se, adormissar-se, agafar el son, becar, capcinejar, condormir-se, dormisquejar, dormitar, endormiscar-se, ensonyar-se, ensopir-se, entreabaltir-se, esbaltir-se, fer becaines, mig adormir-se


pesar el greix

1. v estar com un porc, estar gras, estar gras com un toixó, estar gras que peta, estar gras que rebenta, fer cara de pa de ral, semblar una bóta, semblar una bóta de set cargues, semblar una màrfega, ser polpós, ser una massa de carn, ser un fardassa, ser un sac de carn, tenir bones penques, tenir bones polpes, tenir bons palpissos, tenir bons pernils, tenir bons sagins, tenir molta carn damunt