Diccionari de sinònims: «pesar»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «pesar» (17 resultats)

pesar


pesar

1. v acanar, aforar, alfarrassar, amidar, apamar, apassar, apreciar, apreuar, arquejar, avaluar, cadenar, calcular, calibrar, canejar, commensurar, compassar, comptar, computar, cotitzar, cronometrar, cubicar, determinar, diagnosticar, estimar, fer, fer un capmàs, graduar, mesurar, peritar, prear, pressupostar, qualificar, quantificar, sospesar, suputar, tallar, tarar, taxar, tenir, tirar, valorar, vogir (fer de contorn), xifrar, destrar (antic), existimar (antic)

2. v acarar, calibrar, col·lacionar, commensurar, comparar, compulsar, conferir, conformar, confrontar, considerar, contraposar, equiparar, examinar, mesurar, parangonar, parificar, ponderar, relacionar

3. v afligir-se, apitrar-se, complànyer-se, compungir-se, condoldre’s, deplorar, doldre, doldre’s, estirar-se els cabells, lamentar, penedir-se, plànyer-se, plorar, recar, saber greu, saber mal, sentir

4. v afectar, comprometre, concernir, condicionar, implicar, importar, impregnar, incidir, incumbir, influenciar, influir, interessar, involucrar, repercutir, tocar


pesat  pesada

1. adj/n apegalós apegalosa, borinot, burxeta, burxó, carregós carregosa, corcó, cotorra, donador de pena donadora de pena, empipador empipadora, enguisca, enguiscador enguiscadora, enutjós enutjosa, esqueta, impertinent, importú importuna, molest molesta, nyic-nyic, plepa, queferós queferosa, caparra (col·loquial), emprenyador emprenyadora (col·loquial), lladella (col·loquial), lletós lletosa (col·loquial), paparra (col·loquial), plom (col·loquial), tocacollons (col·loquial), torracollons (col·loquial), torrapebrots (col·loquial)


pesat  pesada

1. adj àrid àrida, avorridor avorridora, avorrit avorrida, carregós carregosa, eixarreït eixarreïda, eixarrit eixarrida, ensopit ensopida, fastijós fastijosa, inacabable, interminable, llarg llarga, més llarg que un dia sense pa, monòton monòtona, oiós oiosa, plumbi plúmbia, prolix prolixa, repetitiu repetitiva, tediós tediosa, farragós farragosa (col·loquial), plom (col·loquial) ‖ ANTÒNIMS: amè amena

2. adj apegalós apegalosa, cansat cansada, cansós cansosa, casquera, desagradable, empallegós empallegosa, enfadós enfadosa, enguisca, esgotador esgotadora, fatigant, fatigós fatigosa, incòmode incòmoda, llandós llandosa, molest molesta, potrós potrosa

3. adj agafallós agafallosa, agafatós agafatosa, agafós agafosa, apegalós apegalosa, carregós carregosa, embafador embafadora, embafós embafosa, empallegós empallegosa, enfitós enfitosa, enganxifós enganxifosa, enganxós enganxosa, insuportable, pegallós pegallosa

4. adj amoïnador amoïnadora, amoïnós amoïnosa, carregós carregosa, empipador empipadora, enfadós enfadosa, enfitós enfitosa, enutjós enutjosa, feixuc feixuga, importú importuna, molest molesta, molestós molestosa, emprenyador emprenyadora (col·loquial)

5. adj abaltit abaltida, adormit adormida, balb balba, encarcarat encarcarada, endormiscat endormiscada, enravenat enravenada, entumit entumida, ert erta, feixuc feixuga, garratibat garratibada (de les cames), rígid rígida

6. adj carregós carregosa, inaguantable, insofrible, insuportable, intolerable, intractable, irresistible, malagradós malagradosa, impossible (col·loquial)

7. adj aclaparador aclaparadora, atuïdor atuïdora, capolador capoladora, carregós carregosa, feixuc feixuga

8. adj feixuc feixuga, gràvid gràvida, greu, llastat llastada, pesant ‖ ANTÒNIMS: lleuger lleugera


pesant

1. adj feixuc feixuga, gràvid gràvida, greu, llastat llastada, pesat pesadaANTÒNIMS: lleuger lleugera


oli pesant

1. n benzina, carburant, combustible, cru, fuel, gasoil, gasoli, gasolina, hidrocarbur, oli, petroli, petroli brut, petroli cru


a pesar de

1. prep a desgrat de, a despit de, amb tot i, malgrat, no obstant, si bé, sobre (seguit d’infinitiu), tot i


a pesar que

1. conj amb tot i que, baldament, bé que, encara que, malgrat que, mal que, per... que sigui, per bé que, per més que, per molt que, quan, si bé, tot i que


broma pesada

1. n patenta, quintada


pesar figues

1. v becar, descansar, donar un sobec, dormir, dormisquejar, dormitar, estar amb els angelets, fer la becaina, fer la migdiada, fer una becada, fer una becaina, fer una dormida, fer una sonada, fer un cop de cap, fer un son, jaure, jeure, reposar, tancar els ulls, trencar el son, clapar (col·loquial), fer nona (infantil), fer nones (infantil), fer non-non (infantil)

2. v abaltir-se, adormir-se, adormissar-se, agafar el son, agafar la dormida, agafar la sonada, atarumbar-se, becar, capcinejar, condormir-se, dormisquejar, dormitar, emmodorrir-se, endormiscar-se, ensonyar-se, ensopir-se, entreabaltir-se, esbaltir-se, fer becaines, mig adormir-se


pesar el greix

1. v estar com un porc, estar gras, estar gras com un toixó, estar gras que peta, estar gras que rebenta, estar que peta, estar que rebenta, fer cara de pa de ral, semblar una bóta, semblar una bóta de set cargues, semblar una màrfega, ser polpós, ser una massa de carn, ser un fardassa, ser un sac de carn, tenir bones penques, tenir bones polpes, tenir bons palpissos, tenir bons pernils, tenir bons sagins, tenir molta carn damunt


ser molt pesat

1. v aclaparar, angoixar, atabalar, cansar, estar molt a sobre, estressar


a pesar de tot

1. loc (oposició o concessió) així i tot, això no obstant, això sí, amb tot, amb tot i això, amb tot i amb això, ara, ara bé, de tota manera, de totes maneres, en canvi, en qualsevol cas, en tot cas, malgrat això, malgrat tot, nogensmenys, no obstant, no obstant això, però, tanmateix, tot amb tot, tot i així, tot i això, per això (col·loquial)


pesar les paraules

1. v mesurar les paraules, reflexionar


el que plau no pesa

1. loc càrrega a gust no pesa, el que no mata engreixa, el que ve de gust no mata, val més pa sec amb gust que del dia amb disgust


càrrega a gust no pesa

1. loc el que no mata engreixa, el que plau no pesa, el que ve de gust no mata, val més pa sec amb gust que del dia amb disgust


valdre més or que no pesa

1. v no poder-se comprar amb diners, no poder-se pagar amb tot l’or del món, no ser pagat amb diners, no tenir preu, ser valuós, valdre molt, valdre un imperi, valdre un món

Diccionari de sinònims de Softcatalà – Presentació i crèdits – Publicat amb llicència Creative Commons CC-BY 4.0