Diccionari de sinònims: «parada»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «parada» (7 resultats)

parada

1. n aguait, alçapeu, ballesta, bertrol, brell, caçamosques, cep, enfilat, envescada, envescament, enviscada, enviscament, filat, llaç, llacera, llosa, llosella, lloseta, parany, ratera, sendera, talponera, tela, trampa, xàrcia, xarxa

2. n aturada, cessació, cessament, compàs d’espera, descans, descansada, detenció, entreacte, espera, interludi, intermedi, interregne, interrupció, parèntesi, pausa, recés, repòs, respir, respit, suspensió, treva

3. n aturada, estació, estada, estaria, estatge, habitació, nit, nit d’estada, pernoctació, posada, residència, sojorn, arrest (antic)

4. n cavalcada, desfilada, entrada (moros i cristians), entradeta (moros i cristians), mostra, processó, retreta (moros i cristians), rua

5. n aturada, blocatge, bloqueig, detenció, frenada

6. n aturada, vaga, vaga de braços caiguts, vaga de zel, vaga general

7. n barraca, caseta, estand, expositor expositora

8. n escala, port


parada

1. adj bar, baret, barraca, barracó, paradeta, quiosc, quiosquet


parat

1. n afrontació, bessona, boga, confrontació, creu de terme, fita, fita quilomètrica, fiter, jaló, llinda, llindar, marca, molló, monjoia, muró, pedra mil·liar, pedra termenera, pedró, peiró, pilar, senyal, terme, termenal, vedruna


parat  parada

1. adj/n (curt d’enteniment) albercoc, alficòs, analfabet analfabeta, animal, ase, atapeït atapeïda, atrotinat atrotinada, aturat aturada, babau babaua, babeca, baboia, badoc badoca, bajà bajana, bajoca, bambo bamba, bàmbol bàmbola, beneit beneita, beneitot beneitota, betzol betzola, bleda, bonàs bonassa, borinot, borrec, bovo bova, burro burra, caparró, cap buit, cap d’ase, cap de carabassa, cap de fava, cap de meló, cap de suro, capsigrany, caracollons, carallot, carxofa, casporrut casporruda, ceballot, cretí cretina, cudol, curt curta, curt d’enteniment curta d’enteniment, curt de gambals curta de gambals, desgraciat desgraciada, doiut doiuda, encantat encantada, enze, espès espesa, estòlid estòlida, estult estulta, estúpid estúpida, fat fada, fava, favot, figaflor, gamarús gamarussa, gàrgol, guilopo guilopa, gusarapa, idiota, ignorant, imbècil, innocent, janot, lila, liró lirona, llanut llanuda, llondro llondra, llonze llonza, llosc llosca, lluç, macoca, mec meca, moniato, neci nècia, nescient, nici nícia, obtús obtusa, orellut orelluda, pallús pallussa, pampana, panoli, pau (m), ruquerol, sabatot, soca, sòmines, soquellot, taboll tabolla, talòs talossa, tanoca, taujà taujana, taül taüla, toix toixa, tomany tomanya, tonto tonta (col·loquial; castellanisme), tòtil tòtila, totxo totxa, trompellot, tros de quòniam, ximple, ximplet ximpleta, xipòtol xipòtola, apardalat apardalada (col·loquial), banau banaua (col·loquial), sabata (col·loquial), sabatasses (col·loquial), suro (col·loquial), tòfol tòfola (col·loquial), toia (col·loquial)


parat  parada

1. adj admirat admirada, atònit atònita, atordit atordida, bocabadat bocabadada, captivat captivada, confós confosa, descompassat descompassada, desconcertat desconcertada, desorientat desorientada, embadalit embadalida, embruixat embruixada, encantat encantada, encisat encisada, enjòlit, esbalaït esbalaïda, esmaperdut esmaperduda, esmeperdut esmeperduda, estranyat estranyada, estupefacte estupefacta, extasiat extasiada, fadat fadada, fascinat fascinada, garratibat garratibada, meravellat meravellada, perplex perplexa, sorprès sorpresa, torbat torbada, ullprès ullpresa, al·lucinat al·lucinada (col·loquial), apardalat apardalada (col·loquial)

2. adj absent, a la lluna, a la lluna de València, a les fosques, desatent desatenta, desconcentrat desconcentrada, despistat despistada, distret distreta, en blanc, encantat encantada, in albis, inatent inatenta, inconscient, peix, suspès suspesa

3. adj aturat aturada, cagadubtes, confús confusa, dubitatiu dubitativa, dubtós dubtosa, hesitant, incert incerta, indecís indecisa, indeterminat indeterminada, insegur insegura, irresolt irresolta, irresolut irresoluda, titubejant, trencallós trencallosa, vacil·lant

4. adj abismat abismada, absent, absort absorta, abstret abstreta, capficat capficada, concentrat concentrada, encantat encantada, encaparrat encaparrada, entotsolat entotsolada, immers immersa, pensarós pensarosa, solipsista, sumit sumida, suspès suspesa

5. adj aturat aturada, estacionari estacionària, estàtic estàtica, immòbil, inactiu inactiva, inert inerta, quiescent, quiet quieta

6. adj aturat aturada, desocupat desocupada, sense faena, sense feina


quedar parat

1. v quedar amb un peu enlaire, quedar d’una peça, quedar de pedra, quedar glaçat, quedar mort, quedar sense paraula, quedar sense resposta, quedar verd, restar amb la boca oberta


deixar parat

1. v acorralar, admirar, colpir, commoure, deixar gelat, desconcertar, frapar (gal·licisme), gelar la sang, quedar-se gelat, sorprendre

2. v deixar amb la boca oberta, deixar blau, deixar clavat en terra, deixar d’una peça, deixar de pedra, deixar fred, deixar glaçat, deixar mort, deixar sense paraula, deixar sense resposta