Diccionari de sinònims: «feta»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «feta» (7 resultats)

feta

1. n acció, aventura, cas, circumstància, conjuntura, cosa, efemèride, episodi, esdeveniment, fet, incidència, incident, ocasió, ocurrència, pàgina, pas, peripècia, saó, situació, succeït, succés

2. n absurditat, acudit, atzagaiada, broma, dita, eixida, estirabec, estirabot, extravagància, facècia, folga, gràcia, humorada, ocurrència, pensada, plasenteria, sortida, conya (col·loquial)

3. n anècdota, apòleg, cas, fet, història, historieta, peripècia

4. n acció, gesta, heroïcitat, proesa


fet pols  feta pols

1. adj abatut abatuda, aclaparat aclaparada, aixafat aixafada, baldat baldada, cama-segat cama-segada, cansat cansada, cremat cremada, cruixit cruixida, cuit cuita, desllomat desllomada, esbraonat esbraonada, esgotat esgotada, esllomat esllomada, estroncallat estroncallada, exhaust exhausta, extenuat extenuada, fatigat fatigada, fet una coca feta una coca, fet un micapà, fet xixina feta xixina, las lassa, mort morta, rebentat rebentada, rendit rendida, pansit pansida (col·loquial)


fet malbé  feta malbé

1. adj atrotinat atrotinada, desbaratat desbaratada, desmanegat desmanegada, desmarxat desmarxada, deteriorat deteriorada, en mal estat, espanyat espanyada, espatlat espatlada, espatllat espatllada, espitat espitada (malalt del pit), estropellat estropellada, malmenat malmenada, malmès malmesa, malparat malparada, rònec rònega, ruïnós ruïnosa, tronat tronada

2. adj passat passada, reblanit reblanida, revingut revinguda


fet xixina  feta xixina

1. adj abatut abatuda, aclaparat aclaparada, aixafat aixafada, baldat baldada, cama-segat cama-segada, cansat cansada, cremat cremada, cruixit cruixida, cuit cuita, desllomat desllomada, esbraonat esbraonada, esgotat esgotada, esllomat esllomada, estroncallat estroncallada, exhaust exhausta, extenuat extenuada, fatigat fatigada, fet pols feta pols, fet una coca feta una coca, fet un micapà, las lassa, mort morta, rebentat rebentada, rendit rendida, pansit pansida (col·loquial)


fet estelles  feta estelles

1. adj destrossat destrossada, esberlat esberlada, estellat estellada, trencat trencada


fet una coca  feta una coca

1. adj abatut abatuda, aclaparat aclaparada, aixafat aixafada, baldat baldada, cama-segat cama-segada, cansat cansada, cremat cremada, cruixit cruixida, cuit cuita, desllomat desllomada, esbraonat esbraonada, esgotat esgotada, esllomat esllomada, estroncallat estroncallada, exhaust exhausta, extenuat extenuada, fatigat fatigada, fet pols feta pols, fet un micapà, fet xixina feta xixina, las lassa, mort morta, rebentat rebentada, rendit rendida, pansit pansida (col·loquial)


fet una sopa  feta una sopa

1. adj alcoholitzat alcoholitzada, begut beguda, bevedor bevedora, borratxo borratxa, calent de cap, com una sopa, dipsomaníac, ebri èbria, embriac embriaga, pipat pipada, buf bufa (col·loquial), bufat bufada (col·loquial), cec cega (col·loquial), cego (col·loquial), content contenta (col·loquial), furri fúrria (col·loquial), gat gata (col·loquial), mamat mamada (col·loquial), pet (col·loquial), petorro (col·loquial), pilloc pilloca (col·loquial), pirri (col·loquial), pítima (col·loquial), pitof pitofa (col·loquial), tèrbol tèrbola (col·loquial), tocat tocada (col·loquial), torrat torrada (col·loquial), trompa (col·loquial), xamat xamada (col·loquial) ‖ ANTÒNIMS: sobri sòbria

2. adj aigualós aigualosa, aiguós aiguosa, banyat banyada, com una sopa, embegut embeguda, humit humida, humitós humitosa, mig moll, moll molla, mullat mullada, rabejat rabejada, rellent, rellentós rellentosa, remullat remullada, romàtic romàtica, ruixat ruixada, xop xopa, xopat xopadaANTÒNIMS: sec seca

3. adj cadarnós cadarnosa, com una sopa, constipat constipada, encadarnat encadarnada, refredat refredada