Diccionari de sinònims: «escarransit»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «escarransit» (2 resultats)

escarransit  escarransida

1. adj/n agarrat agarrada, arraix arraixa, avar avara, avariciós avariciosa, cagadur, cagalatxa, cagamiques, carronya, coquí coquina, cric crica, del puny estret, escanya-rals, escàs escassa, escasser escassera, estret estreta, ganyó ganyona, garrepa, gasiu gasiva, mesquí mesquina, miserable, ranci rància, rata, roí roïna, ronyós ronyosa, sòrdid sòrdida, tacany tacanya, taquí taquina, tinyós tinyosa, carestiós carestiosa (antic), mesquiner mesquinera (antic), tinyeta (col·loquial)


escarransit  escarransida

1. adj curt curta, escàs escassa, estret estreta, exigu exigua, insuficient, limitat limitada, mancat mancada, mediocre, mesquí mesquina, migrat migrada, minso minsa, moderat moderada, modest modesta, parc parca, pobre pobra, poc poca, raquític raquítica, reduït reduïda

2. adj canyauli, demacrat demacrada, desnerit desnerida, eixut eixuta, escanyolit escanyolida, escardalenc escardalenca, esmerlit esmerlida, esprimatxat esprimatxada, esquifit esquifida, flac flaca, magre magra, nyicris, prim prima, primatxol primatxola, sec seca, secardí secardina, xuclat xuclada