Diccionari de sinònims: «aix�� mateix»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «aix�� mateix» (14 resultats)

mateix  mateixa


el mateix

1. n altre tant, igual, la mateixa cosa


ara mateix

1. adv actualment, a hores d’ara, a l’hora d’ara, ara, ara com ara, ara per ara, avui, avui dia, avui en dia, en aquest moment, en aquests moments, en el dia d’avui, en el dia de hui, en l’actualitat, hui, hui dia, hui en dia, per ara

2. adv adés, fa poc, fa una estona, fa un instant, fa un moment, no fa gaire, suara


així mateix

1. adv addicionalment, altrament, amb tot això, a més, a més a més, a més d’això, a sobre, ben mirat, d’afegitó, d’escreix, damunt, demés (no s’ha de confondre amb «altres»), de més, de més a més, encara, endemés, fins i tot, igualment, ítem, oimés, per afegiment, per torna, també


això mateix

1. pron açò, això, aquesta cosa, ço, eixa cosa


això mateix

1. loc justa la fusta, ni més ni menys


la mateixa cosa

1. n altre tant, el mateix, igual


al mateix temps

1. adv a l’encop, a l’una, a la vegada, a la volta, alhora, a un temps, conjuntament, ensems, paral·lelament, simultàniament, unidament

2. adv a la vegada, a la volta, de camí, de pas, de passada, tot passant


ser del mateix parer

1. v acordar, amistar-se, anar a l’una, avenir-se, avinençar-se, casar, coincidir, compenetrar-se, concordar, concórrer, confluir, confraternitzar, congeniar, connectar, consonar, convenir, convergir, encaixar, entendre’s, estar d’acord, fer ali, fer bona avinença, fer bona lliga, fer-se amics, fraternitzar, identificar-se, lligar, mirar de bon ull, posar-se d’acord, simpatitzar


de la mateixa manera

1. adv d’igual manera, exactament, idènticament, igualment, ni més ni menys, per igual, per un igual, tal qual


no ser del mateix parer

1. v desavenir-se, desconvenir, diferenciar-se, diferir, discordar, discrepar, dissentir, dissonar, divergirANTÒNIMS: estar d’acord


menjar en el mateix plat

1. v ser carn i ungla, tenir intimitat


de la mateixa manera que

1. prep a l’estil de, a l’igual de, amb caràcter de, com, de la manera que, igual que


pagar amb la mateixa moneda

1. v rescabalar-se, resquitar-se, revenjar-se, satisfer-se, tornar mal per mal, venjar-se