L'objectiu de la guia d'estil de Softcatalà és establir les normes que s'han d'aplicar a totes i cadascuna de les traduccions que es fan a Softcatalà.

Aquesta és la pàgina de coordinació del projecte guia d’estil de Softcatalà.

L’objectiu de la guia d’estil de Softcatalà és establir les normes que s’han d’aplicar a totes i cadascuna de les traduccions que es fan a Softcatalà.

Versions

Esmenes i propostes de canvis

Podeu fer servir la pàgina de discussió corresponent si voleu proposar algun canvi a la versió més recent.