logo Git

Git

Col·laboreu en el projecte

Compartiu

Git és un sistema de control de versions distribuït, lliure i de codi obert, que permet el seguiment dels canvis en els fitxers d'ordinador i coordinar el treball sobre aquests fitxers entre diverses persones.

Git és un sistema de control de versions distribuït, lliure i de codi obert, que permet el seguiment dels canvis en els fitxers d’ordinador i coordinar el treball sobre aquests fitxers entre diverses persones. S’utilitza principalment per al desenvolupament de programari.

Dipòsit amb la traducció: https://github.com/Softcatala/git-po. Hi ha dos fitxers ca.po que contenen la traducció.

Com col·laborar amb la traducció o esmenes

Contactar Jordi Mas <jmas@softcatala.org> o bé fer un pull request directament sobre el dipòsit a https://github.com/Softcatala/git-po amb les esmenes que voldríeu aplicar.

Com mantenir sincronitzat el dipòsit

Primer cop:

cd into/cloned/fork-repo
git remote add upstream git://github.com/ORIGINAL-DEV-USERNAME/REPO-YOU-FORKED-FROM.git
git fetch upstream

Després simplement:

git pull upstream master

Per deixar el nostre fork tal com està a upstream:

git reset --hard upstream/master
git push origin master --force

Com enviar canvis

git-po-helper check-po ca
git commit --signoff -m "l10n: Update Catalan translation" ca.po
git log --check --pretty=format:"---% h% s" <COMISSIÓ>

Els canvis han d’anar amb signoff i el missatge ha de començar per “l10n:”

Si ja tenim una PR, però cal fer canvis. Cal una única comissió.

git add ca
git commit --amend
git push -f

Documentació de com usar Git en català