Imatge destacada 1 del Skype

L’Skype és un programa gratuït i senzill que permet fer trucades de veu i videoconferències gratuïtes a qualsevol usuari de Skype amb una qualitat excel·lent, i trucades de pagament a un preu competitiu a telèfons fixos i mòbils. Dels creadors de la tecnologia de Kazaa, Skype usa tecnologia d’igual a igual (P2P) per connectar-vos amb altres usuaris. L’Skype requereix un micròfon, uns auriculars i una connexió a Internet per funcionar.


Comentaris