Imatge destacada 1 del RRRummy

El RRRummy és un programa per jugar a jocs de taula basats en el conegut Tile Rummy (Rummikub), amb moltes variants i alternatives totalment configurables, es juga usant cartes (baralla francesa) o fitxes numèriques.

  • Es pot jugar de forma Local, contra el programa (jugadors virtuals), o jugar On-line contra d’altres persones (màxim 4 jugadors per taula).

Comentaris