logo Recull de termes de Softcatalà

Recull de termes de Softcatalà

Altres versions
2,47 (87 vots)
3931 baixades

Compartiu

Avís important: el Recull de termes ha estat substituït pel projecte Terminologia.


És un recull de termes informàtics en anglès amb la corresponent traducció al català, elaborat i actualitzat de manera continuada per Softcatalà. Aquests termes han estat extrets dels textos originals en anglès dels diferents programes que Softcatalà ha traduït fins ara, o que estan en procés de traducció.

Aquest document és una eina important i útil per a l’equip de traductors de Softcatalà ja que inclou les traduccions de gairebé 1.967 entrades, algunes de les quals apareixen força sovint en els textos que cal traduir i per a les quals -de vegades- resulta força enrevessat de trobar una traducció adequada i coherent. En altres ocasions, les traduccions ja estan normalitzades i Softcatalà es limita a deixar-ne constància en aquest recull.

La conveniència d’aquesta eina es fa evident quan en la traducció d’un mateix producte informàtic -i a causa de la magnitud d’aquest- hi intervenen diferents traductors. El fet de poder consultar la mateixa font de dades permet assegurar que tots els implicats en un projecte determinat faran servir les mateixes traduccions per als mateixos termes a traduir, de manera que s’optimitzarà la consistència dels textos.

Veureu que alguns termes tenen més d’una traducció al català, ja que el camp de les traduccions no és una ciència exacta, però apareix en primer lloc la més habitual o lògica. En altres ocasions veureu que alguns termes tenen més d’una entrada; això és degut al fet que la traducció al català varia en funció del context en el qual aquests apareixen. Cal dir que totes les traduccions s’han d’interpretar en l’àmbit de la informàtica.

Softcatalà compta amb el suport del Centre de Terminologia TERMCAT, entitat que s’encarrega de revisar el contingut del Recull de termes i suggerir els canvis que considera oportuns, fruit de l’acord de col·laboració que hi ha entre aquestes dues entitats des de juny de 1999.


Comentaris