Imatge destacada 1 del QMapShack

QMapShack et permet preparar les sortides esportives o bé visualitzar I guardar totes les dades GPS enregistrades amb un navegador. QMapShack és l’evol·lució de la famosa aplicació QLandkarte GT. I, per descomptat, és millor i més senzilla d’utilitzar. S’ha desenvolupat sota la llicència GPL3+ i funciona en els systems operatius *nix, Windows i OS X.


Comentaris