Imatge destacada 1 del QDacco

El qDacco és una aplicació gràfica que permet consultar el diccionari català<–>anglès Dacco d’una manera més còmoda que mitjançant un PDF o a través de la web. A més, ofereix una interfície molt usable i una interacció directa amb la comunitat; permetent, des del programa, enviar-hi suggeriments, reportar paraules que no existeixen, etc.

Dacco és un diccionari Català-Anglès, Anglès-Català escrit sense basar-se en cap altre diccionari existent. Ha estat fet per gent tant catalanoparlant com angloparlant, de forma col·laborativa.

Dacco té una alta qualitat, amb un nombre d’entrades suficient per l’ús cotidià (més de 10.000). A més a més, i gràcies al seu mètode de treball és senzill proposar noves paraules, suggerències, etc. a través de la web o de qDacco, tal i com es veurà més endavant.

Tot el diccionari s’ofereix sota llicència LGPL, que permet la seva utilització en qualsevol àmbit sense privacions.

Nota Linux: Hi ha distribucions que el tenen com a paquet al seu repositori.


Comentaris