logo PoNewEdit

PoNewEdit

Altres versions
2,13 (48 vots)
401 baixades

Compartiu

Imatge destacada 1 del PoNewEdit

El PoNewEdit és de fitxers .po, utilitzats per multitud de programes multilingües.

Entre les seves característiques, destaquen:

  • Per a facilitar la traducció amb traductors automàtics i revisió de la traducció realitzada amb editors externs, aquest programa permet la còpia de tots o alguns dels missatges a traduir al porta-retalls, i el procés invers d’enganxat de les traduccions realitzades.
  • Verifica la igualtat en el nombre dels paràmetres a reemplaçar en els missatges (per exemple, en pascal: %d i %s).
  • Còpia, amb condicions, de missatge original a traduït del mateix fitxer o importa el traduït d’un altre arxiu po.
  • Ordena, temporalment, segons el contingut d’un o més camps.
  • Marca, temporalment, els registres (per exemple, com a resultat de la recerca d’una cadena de caràcters).
  • Està totalment adaptat per a persones amb dificultat visual: moderada (podent-se augmentar la mida de les lletres) o fonda o amb ceguesa (persones que precisen un lector de pantalla).

Comentaris