L’Opera és un navegador web gratuït que usa el motor de renderització Blink, el mateix que usa el Chrome

L’Opera permet navegació per pestanyes, escalat de la pàgina, gestos de ratolí i disposa d’un gestor de baixades integrat. Té funcions de seguretat contra la pesca electrònica i protecció de programari maliciós i permet instal·lar-hi extensions per augmentar les funcionalitats o personalitzar-ne el comportament.

També us pot interessar:

  • Firefox, el navegador web de Mozilla de codi obert.

Comentaris