Imatge destacada 1 del Notepad++

El Notepad++ és un editor de codi font lliure i un substitut de Notepad que suporta diversos llenguatges de programació. Funciona en entorn MS Windows i el seu ús està regulat per la llicència GPL.

Basat en el potent component d’edició Scintilla, Notepad++ està escrit en C++ i utilitza l’API Win32 i STL, el que assegura una velocitat més ràpida d’execució i una mida més petita del programa. Mitjançant l’optimització de tantes rutines com sigui possible sense perdre la facilitat d’ús, Notepad++ intenta reduir les emissions mundials de diòxid de carboni. En utilitzar menys energia de la CPU, l’ordinador pot moderar la potència i reduir el consum d’energia, el que resulta en un ambient més verd.

Nota: Per estar segurs que s’instal·la en català, durant el procés d’instal·lació cal comprovar i marcar si cal que s’instal·la aquesta localització.


Comentaris