Imatge destacada 1 del My Family Tree

El My Family Tree és un dels millors programes existents per a la creació d’arbres genealògics. Permet treballar amb gran nombre de persones, associar històries i fitxers multimèdia a cadascuna d’elles, desar referències, fonts d’informació, ubicacions geogràfiques, etc. S’hi pot crear una gran varietat d’informes i també disposa de diferents eines de suport, entre les quals una calculadora de parentiu que ha estat adaptada per mostrar adequadament les relacions familiars fent ús de tota la riquesa del vocabulari català en aquest àmbit. És compatible amb el format GEDCOM, l’estàndard més generalitzat en genealogia, amb el qual es poden exportar arbres a pàgines web o a altres programes més especialitzats en la representació gràfica dels arbres genealògics per a la seva impressió.

Des de la versió 6.0.6.0 incorpora una traducció completa al català.


Comentaris