Imatge destacada 1 del MuseScore
Imatge destacada 2 del MuseScore

El MuseScore és un programa de notació musical per a Linux, macOS i Microsoft Windows. Es tracta d’un editor WYSIWYG (What You See Is What You Get, «El que es veu és el que s’aconsegueix»), amb compatibilitat per a reproduir partitures i importar o exportar fitxers MusicXML i fitxers MIDI estàndard. És compatible també amb la notació de percussió, així com impressió directa des del programa. El MuseScore és programari lliure publicat sota la llicència Pública General de GNU.

El programa té una interfície d’usuari neta, amb una entrada de notes en edició molt ràpida. El sistema d’introducció és similar a l’ingrés ràpid de notes que tenen altres programes comercials de notació musical, com el Finale i el Sibelius. Pot importar fitxers amb format MusicXML, MIDI, Band-in-a-Box, Guitar Pro, Capella (en format cap3, no en CapXML) i Overture, a més del seu propi format MuseScore i el Compressed MuseScore Format. Pot exportar fitxers amb format MusicXML i MIDI. L’àudio es pot exportar a fitxers WAV, FLAC, MP3 i OGG. El format de partitures llegibles es pot exportar a fitxers PDF, SVG, PNG i PostScript, o es pot imprimir directament.


Comentaris