Imatge destacada 1 del LinCity-NG

El LinCity-NG és un simulador de construcció de ciutats influït per la popular saga SimCity. El joc consisteix en construir i administrar una ciutat amb l’objectiu d’aconseguir un desenvolupament sostenible des del punt de vista mediambiental, econòmic i social o, en cas que això no sigui possible, evacuar tota la població en coets espacials.

Es tenen en compte aspectes molt diversos com l’atur, la contaminació, la protecció contra incendis, el trànsit dels mitjans de transport… També és important la gestió de l’economia de la ciutat. Incorpora uns gràfics fets amb Blender en una vista isomètrica, sons i instruccions d’ajuda.


Comentaris