Imatge destacada 1 del Jmol

El Jmol és un visualitzador molecular d’ús habitual en química i bioquímica. Està escrit en Java, és multiplataforma, i també pot utilitzar-se en pàgines web, des d’on pot executar-se amb un navegador sempre que el connector de Java estigui correctament instal·lat.

Implementa gran nombre de representacions de les molècules (boles i bastons, esferes, cadenes, etc.) i llegeix diferents formats de fitxers amb informació molecular (PDB, CIF, MOL o CML).

Nota: Per a poder utilitzar-lo en qualsevol plataforma (Windows, Linux, OSX) heu de tenir insal·lat prèviament el Java.


Comentaris