logo JClic

JClic

Altres versions
2,73 (84 vots)
4349 baixades

Compartiu

El JClic és un conjunt d’aplicacions informàtiques que serveixen per a realitzar diversos tipus d’activitats educatives: trencaclosques, associacions, exercicis de text, mots encreuats, etc.

Les activitats no s’acostumen a presentar soles, sinó empaquetades en projectes. Un projecte està format per un conjunt d’activitats i una o més seqüències, que indiquen l’ordre en què s’han de mostrar.

L’antecessor del JClic és el Clic, una aplicació que des del 1992 ha estat emprada per educadors i educadores de diversos països com a eina de creació d’activitats didàctiques per als seus alumnes.

El JClic està desenvolupat en la plataforma Java, és un projecte de codi obert i funciona en diversos entorns i sistemes operatius.


Comentaris