Imatge destacada 1 del GnuCash

El GnuCash és un gestor de finances personal i per a la petita i mitjana empresa, lliure i disponible per a diverses plataformes.

Dissenyat per a ser utilitzat de forma fàcil, potent i flexible, el GnuCash permet fer un seguiment dels nostres comptes, accions, ingressos i despeses. Tan ràpid i intuïtiu com un llibre de comptabilitat, està basat en principis de comptabilitat professionals.

Nota Windows: La instal·lació no és en català. Un cop instal·lat, el programa es mostra en l’idioma configurat al nostre sistema (Configuració Regional), i posteriorment no és possible canviar d’idioma amb els menús del GnuCash. Si volem que es mostri en català, prèviament la configuració del nostre sistema ha de ser en català.

Nota Linux: La forma més senzilla d’instal·lar el GnuCash és a través dels repositoris de la nostra distribució.


Comentaris